นวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเ
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 โดย นายนิรันดร สาจันทร์
อ่าน [1399]  

โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยประยุต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าโดยได้นำโมเดลกระบวนการทำงาน คำอีหงษ์โมเดล (๒ว๒ป) โดยได้ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางของรูปแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ๓ ลักษณะ คือ ๑) การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ๒) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Video Disc: DVD) ๓) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Learning: e-Learning) ได้นำโมเดลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ ดังนี้ ๑. ด้านการบริหารจัดการศึกษา ใช้โมเดลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จัดสภาพแวดล้อม จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและบรรลุสู่มาตรฐานการศึกษา ๒. ด้านจัดการเรียนการสอนของครู ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ผังมโนทัศน์ กําหนดการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ตามคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม วางแผนการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักสูตรตระหนักเห็นความสำคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ จัดการเรียนการสอนในฐานะผู้จัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ มีการเปลี่ยนบทบาทของครูไปสู่ผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหา กระตุ้น ชี้แนะ จัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ๓. ด้านผู้เรียนและการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุนทรียภาพ รักความเป็นไทย โดยการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้คอยรับความรู้อย่างเดียว มาเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดและทักษะด้านต่างๆ ตามศักยภาพ ความถนัดและความเข้าใจของผู้เรียน โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ควบคู่ไปกับบูรณาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เช่น การเล่นดนตรีไทยวงอังกะลุง การเล่นดนตรีสากลวโยธวาธิต การเล่นดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงได้ดําเนินการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ ให้ครูและผู้เรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สุนทรียภาพรักความเป็นไทย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข .....

 แบบ นร.๑

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้