อปท.แชมป์..????
นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2559 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [816]  

อปท.แชมป์ทุจริต มท.-ศธ.ต่อคิวอันดับ.....

                   อปท.แชมป์ทุจริตมท.-ศธ.ต่อคิวอันดับ2-3 ผลาญงบกว่า1.1หมื่นล้านสปน.เร่งสอบกว่า2พันเรื่อง สนช.หนุนแก้ระบบอุปถัมภ์เสนอรบ.เป็นวาระแห่งชาติ สนช.แห่หนุนล้างบางระบบอุปถัมภ์ในวงราชการไทย แฉสารพัดวิธีการเข้าไปหากิน ทั้งตีกอล์ฟ-เพื่อนร่วมรุ่น-วิ่งเข้าหานักการเมืองเตรียมส่งรายงานให้รัฐบาลยกเป็นวาระแห่งชาติต่อไป พร้อมเตรียมจัดพิมพ์แจกปฏิบัติเป็นรูปธรรม ด้านสปน.เผยสอบขรก.โกง 2.8 พันเรื่อง รัฐสูญเงินกว่าหมื่นล้าน พบอปท.แชมป์โกง ส่วนมท.-ศธ.ตามมาติดๆ “บิ๊กตู่”เยือนน่านแจกที่ดินทำกิน 1.5 หมื่นไร่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม

                      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง“การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม”ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ที่มี พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ เชิดบุญเมือง เป็นประธานกรรมาธิกาวิสามัญฯ โดยพล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ ได้สรุปรายงานว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบราชการและวัฒนธรรมการทำงานของราชการยังคงถูกแทรกซึมด้วยระบบอุปถัมภ์ ประกอบกับปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจและข้าราชการประจำเป็นไปในลักษณะที่ไม่สมดุล ทำให้เกิดวงจรข้าราชการผู้น้อยวิ่งเข้าหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็จะวิ่งหานักการเมือง ในฐานะผู้เข้ามาใช้อำนาจรัฐและมีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง และนักธุรกิจเข้ามาวิ่งเต้นในระบบราชการ เพื่อเสนอผลประโยชน์ให้ข้าราชการและนักการเมือง สนช.แก้’อุปถัมภ์’วาระแห่งชาติ

                       พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ กล่าวด้วยว่า มีข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ ได้แก่ 1.การดำเนินการด้านนิติบัญญัติ รัฐสภาควรทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่มีช่องว่างให้เกิดระบบอุปถัมภ์ ให้มีความทันสมัย 2.การดำเนินการด้านบริหาร ได้แก่ การยกระดับการแก้ปัญหาอุปถัมภ์เป็นวาระแห่งชาติ การมีประมวลจริยธรรมที่ต้องมีจิตสำนึกและปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น ห้ามรับของขวัญ รับเลี้ยง รับสินบน หรือเล่นกอล์ฟกับผู้มีส่วนได้ประโยชน์ ห้ามข้าราชการเกษียณอายุเป็นที่ปรึกษาให้ภาคธุรกิจที่ข้าราชการผู้นั้นเคยมีอำนาจในหน่วยราชการนั้นๆอย่างน้อย 2ปี ตลอดจนกำหนดระเบียบปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารระดับสูงลดการมีผู้ติดตาม หรือช่วยงานในกรณีพิเศษ เช่น การช่วยงานหน้าห้องให้เหลือน้อยลงเท่าที่จำเป็น เพื่อลดโอกาสการใช้ความใกล้ชิดประจบสอพลอให้เกิดการอุปถัมภ์ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในระบบปกติ พิมพ์แจกภาครัฐทำเป็นรูปธรรม พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ กล่าวอีกว่า 3.ข้อเสนอด้านตุลาการและกระบวนการให้ความเป็นธรรม ควรลดขั้นตอนการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้รวดเร็วและเป็นธรรม โดยกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ตรวจสอบพบเบื้องต้นว่า ข้าราชการมีมูลเรื่องถูกร้องเรียนต้องยุติปฏิบัติหน้าที่

                      จนกว่าคดีจะวินิจฉัย 4.ข้อเสนอด้านสังคมและการรับรู้ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรปลูกฝังนักการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง ควรวางกรอบเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง มิใช่หวังต้องการมีคนรู้จัก สนิทสนมในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม ต้องระวังให้มาก ไม่ให้ใช้โอกาสความใกล้ชิดเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมาแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อระบราชการและประเทศชาติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อเสนของคณะกรรมาธิการไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้แจกจ่ายให้กับหน่วยราชการและสถานศึกษาต่อไป จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนผลการศึกษา ก่อนมีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการจัดทำกฎหมายต่อไป กรธ.ร่วมอวยพรปีใหม่’มีชัย’ เวลา 13.30น.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

                           โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งนี้ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรธ.คนที่1 ได้เป็นตัวแทนกรธ.มอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่256 แก่ นายมีชัย ที่ทำงานร่วมกันมา 14เดือน 7วัน ซึ่ง กรธ.ทุกคนมีความภูมิใจ ด้าน นายมีชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงาน ตนโชคดีที่ได้ทำงานร่วมกับกรธ.ที่มาจากคนละสาขาวิชาและเดินไปด้วยกันได้อย่างเข้ารูปเข้ารอย อย่างไร้ปัญหา ในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงขอพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวฯโปรดบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญมีกำลังสติปัญหาของใหม่ๆที่เราจะต้องเอาไปใส่ในกฎหมายลูกในปีใหม่นี้ตลอดไป สอบโกง2.8พันเรื่อง-สูญหมื่นล. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                            เปิดเผยว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ซึ่งปัจจุบันมีเรื่องเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สปน.จำนวน 2,838เรื่อง รวมเงินเสียหาย 11,383ล้านบาท จำแนกเป็น ราชการส่วนกลาง 234 เรื่อง ราชการส่วนภูมิภาค 640เรื่อง ราชการส่วนท้องถิ่น 1,496เรื่องและรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 468 เรื่อง อปท.แชมป์โกง/’มท.-ศธ.’ต่อคิว โดยหน่วยงานที่ทุจริตมาก 3อันดับแรก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)1,496เรื่อง กระทรวงมหาดไทย(มท.) 219เรื่องและกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) 218เรื่อง

                        ทุจริตอันดับหนึ่ง คือ ยักยอกเงินหรือทรัพย์สินราชการ 1,507เรื่อง ปฏิบัติผิดระเบียบ 656เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 605เรื่อง เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ 39เรื่อง ทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง 20เรื่องและเบิกค่ารักษาพยาบาลเท็จ 11เรื่อง ศาลเรียก’บุญทรง-ภูมิ’ปมจีทูจีเก๊ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28ธันวาคมนี้ ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนในคดีที่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ ฟ้อง นายกฯกับพวกรวม 3คน กรณีมีคำสั่งที่453/2559 ลงวันที่ 19กันยายน ที่ให้ นายบุญทรง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อ้างว่าขณะ นายบุญทรง ดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ได้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี ซึ่ง นายบุญทรง มองว่า เป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น ศาลปกครองกลางยังนัดไต่สวนคดีที่ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน

                          กรณีมีคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่240/2558 ลงวันที่ 3เมษายน2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคำสั่งที่453/2559 ลงวันที่ 19กันยายน ให้ นายภูมิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างว่า เมื่อครั้งที่ นายภูมิ ดำรงตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่240/2558 และคำสั่งที่ 453/2559 บิ๊กตู่เผย”ร.10”ห่วงใยประชาชน วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมายังบ้านน้ำป้าก ม. 7 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อฟังบรรยายสรุปเรื่อง“โครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงรักษาต้นน้ำบรรเทาอุทกภัย จ.น่าน”และเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                            โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทำงานมาโดยตลอด อย่าไปโทษ เพราะปัญหามาก็ต้องทำงานช่วยกันแก้ไขและอย่าไปโกรธเกลียด พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเขาทำตามกฎหมาย เราต้องน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินการ นอกจากนี้ เรามีในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงห่วงใยเสมอมาและรับสั่งให้นำแนวทางของพระบรมราชชนก มาดูแลประชาชน นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบไม่ ไปสู่ความขัดแย้ง แจกที่ดิน’ชาวน่าน’1.5หมื่นไร่ จากนั้น นายกฯได้เป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.น่าน (ป.ส.23) โดย พล.อ.สุรศักดิ์ เป็นผู้มอบให้ ผวจ.น่าน ก่อนจะมอบต่อให้กับราษฎร 5พื้นที่ ได้แก่ อ.สองแคว อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.นาน้อยและอ.เชียงกลาง รวมเนื้อที่ประมาณ 1.5หมื่นไร่ ก่อนจะเดินทางกลับ กทม.ในช่วงเย็นวันเดียวกัน

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้