กล้าคิดดี....ทำสิ่งที่ถูกต้อง
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [1086]  

.....

 

 

               กล้าคิดดีทำสิ่งที่ถูกต้อง ตามรอย พ่อภูมิพล กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก้องหล้า

 ช่วงนี้ ไม่รู้เอาความคิด เรี่ยวแรง และเวลามาจากไหน ทำงานได้มากทั้งที่เน้นงานคุณภาพ เริ่มจาก

                  1.วันก่อนกาล พอประเมินสถานการณ์ที่น่าจะสรุปกว่า 80% จากคำแถลงสำนักพระราชวังฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่มีความเห็นของคณะแพทย์ เป็นครั้งแรกที่ใช้ คำว่า “un stable” และต่างประเทศทั้งโดยตรงโดยอ้อมหรือผ่านตลาดหุ้น ที่เทขายหนักไม่หยุด ……

                         จึงคิดว่า “ถึงเวลาที่จะเตือนให้เตรียมพร้อม และตั้งสติด้วยความมั่นใจและอุ่นใจ กาลที่จะตามมา แต่คงจะเขียนด้วยตัวเอง “ไม่ว่า
จะใช้ถ้อยคำดีเพียงใด” ก็คงไม่เหมาะ จึงพึ่งพระบรมราโชวาท

12/10/2559 วิถีชีวิตของมนุษย์นั้น

               ข้อสำคัญอยู่ที่ทุกๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา : (พระบรมราโชวาทของในหลวง )

              “วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสำคัญอยู่ที่ ทุกๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อน(ทั้ง) นั้น ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้”

                 2.วันก่อเกิดและกาลถัดมา พอมั่นใจ 100% ว่า ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมเตรียมรับเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มลงมือเขียนงาน สนองพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาท เผยแพร่ต่อเพื่อนมิตรและสาธารณะ ยิ่งเขียนยิ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำยิ่งเห็นพระอัจฉริยะในแทบทุกด้าน อย่างไม่คาดคิด มิใช่เพียงคนไทยที่เฝ้าติดตามศึกษาจะรับรู้ แม้แต่โลก สถาบันองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ก็ออกมายกย่องชื่นชม ทำให้การสวรรคตของพระองค์ท่าน เป็นเพียงแต่กายแต่สิ่งที่พระองค์ทำ ยิ่งแผ่กว้างไพศาลขจรขยายไปทั่วหล้า

ในหลวงของปวงชนชาวไทย ยังคงสถิตอยู่คู่กับคนไทยและชาวโลกในรูปของงานเพื่อประชาชนของพระองค์ ผลงานของพระองค์ท่านยังช่วยให้ชาวโลกและองค์กรระดับโลกรู้จักชื่นชม (พระเจ้าอยู่หัว)ของประเทศไทย

              3.งานพบปะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนมิตร ผู้มีความรู้ ผู้มีกำลังที่ร่วมความรู้สึกเดียวกันจากการสวรรคตของพ่อหลวง ด้านหนึ่งเป็นห่วงการรับช่วงสืบทอดราชบัลลังก์ อีกด้านหนึ่งก็มั่นใจในพระองค์ใหม่ในฐานะกษัตริย์ไทย ที่จะได้ดำเนินรอยตามพ่อของประชาชน “ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” และยังมีสถาบันหลักของบ้านเมือง และมหาชนทั่วประเทศที่จะช่วยปกป้องสนับสนุนให้เกิดคุณต่อแผ่นดิน

ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ข้อมูลที่ทำให้อุ่นใจ “6 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้ทรงทำสิ่งใหม่ที่งดงาม ให้กับประชาชนมาก”

                     4.ข้อห่วงกังวล ตามข่าว(ร้าย) ที่ถูกปล่อยออกมาว่า “แร้งจากดูไบ” จะใช้เงื่อนนี้ เจรจาต่อรองขอให้มีการนิรโทษกรรมตนเอง โดยอ้างทุกคนทุกสี ทุกคดีทั้งการเมืองคดีทุจริตโกงกินที่ศาลฎีกาตัดสินแล้ว และขอตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินฯ โดยการซ่อนเงื่อน อ้างเหตุ เพื่อแสดงความจงรักภักดีฯ โดยมีข้อต่อรอง :- “การหยุดกิจกรรมที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งตัวเองพรรคและการสนับสนุนเครือข่ายล้มเจ้า ฯลฯ”

ผู้ใหญ่ผู้มีกำลัง ผู้รู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทุกด้าน ต่างสรุปร่วมกันว่า“Impossible ไม่มีทาง : ฝันหวานไปเถอะ เพราะมองเห็นเจตนาลึกที่ซ่อนอยู่ในใบหน้าเหลี่ยม “เจ้าเล่ห์ขาดความจริงใจ” และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น เพราะ “มวลมหาประชาชนไทย จักไม่มีวันยอมเด็ดขาด ผู้รับผิดชอบบ้านเมืองย่อมไม่สมควรจะทำผิดซ้ำอีก”

และมีความเห็นใหญ่ ที่พูดออกมาด้วยประโยคสั้นๆ แต่ได้ความครบ “ไม่มีวันที่แร้งจะได้กลับมาร่วมกับฝูงนก” นกน้อยนกใหญ่เข็ดแล้ว ขยาดแล้ว พอแล้วกับสิ่งที่แร้งร้าย ทำร้ายประชาชน ทำลายประเทศชาติมากแล้ว

              5.แต่แน่นอน ยังมีสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ทั้งคนและวัตถุสารพิษที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ก็ยังจะต้องแก้กันต่อไปอีก ขึ้นอยู่กับว่า “บุรุษสตรีเพศที่มีอำนาจมีความคิด และชนชั้นนำในสังคมนี้ จะมีกึ๋น มีความรับผิดชอบเพียงใด” แต่พลเมืองที่มีคุณภาพที่เอาการเอางาน คงน่าจะสรุปบทเรียนร้ายที่ผ่านมาได้แล้ว คงต้องร่วมมือร่วมใจกันขจัดความเลวร้ายในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

โดยยึดพระบรมราโชวาทสำคัญที่ว่า :-

             @ ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดีให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

              @ ข้าราชการทุกฝ่ายมีหน้าที่เหมือนกัน ที่จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายโดยไม่ชักช้า และที่จะต้องร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะอุ้มชูรักษาความดีในชาติให้ยืนยงมั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทย

            @ ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่างๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น

                6.แน่นอนมหาโอกาสแห่งโอกาสใหญ่ยิ่งที่มีครั้งเดียวในชีวิต คือ การไปร่วมไว้อาลัยและถวายความจงรักภักดี สนามหลวงวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง ที่ชาวไทยทั่วประเทศ หลั่งไหลแออัดเบียดกัน มาอย่างไม่ขาดสาย ผมก็ได้ไปร่วม ทั้งการพาเด็กอาเซียนที่ทำงานบ้าน ไปดูไปเห็นความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยต่อในหลวง ความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ครองราชย์ยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก

และสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ สิ่งที่ในหลวงทรงทำและทรงธรรมต่อประชาชนของพระองค์และแผ่นดินไทย เย็นวันเสาร์ก็ได้เดินทางไปสนามหลวงอีกครั้งหนึ่ง โดยนำหนังสือที่เขียนเองไปแจกให้กับนักศึกษาจิตอาสาที่มากันมากมาย ทั้งปัจเจก มากันเป็นกลุ่มมาในนามมหาวิทยาลัย ทั้งนักเรียน อาชีวะและนักศึกษาฯ เห็นภาพตัวจริงเพิ่มเติมจากภาพในสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุและโซเชียลมีเดีย… น้ำตาซึมด้วยปีติยินดี

ขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้สานต่อรักษาพัฒนา“เยาว์ผู้รับช่วงอนาคตของบ้านเมือง” ต่อไป พัฒนา กระแสแห่งความดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่งดงาม ที่คนไทยจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิด

                 7.เมื่อเก็บสุขเต็มอิ่มไว้ในหัวใจ ที่พองโตเต็มอกเต็มกายในวันนี้ ก็นึกต่อไปถึงวันข้างหน้าอนาคตไทย

สุดท้ายคือคำถาม ถึงผู้มีบทบาทที่แน่นอนในสังคมทุกฝ่ายทุกระดับและคนไทย จะร่วมทำอะไรกันบ้าง

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้