“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน”
นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2558 โดย จุฬา ศรีบุตตะ
อ่าน [2269]  

“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี .....

“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี

        โดย : ปิ่น บุตรี(pinn109@hotmail.com)

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ภูกระดึง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อสุดคลาสสิกของจังหวัดเลย
        แม้จะชื่อจังหวัด“เลย” แต่เลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงที่ไม่ควรเลยผ่าน
       
       นอกจากนี้เลยยังเป็นอีกหนึ่งประตูสู่เมืองมรดกโลก“หลวงพระบาง” แห่งสปป.ลาว ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของบ้านเรา เพราะปัจจุบันเป็นเส้นทาง"เลย-หลวงพระบาง" เป็นเส้นทางคมนาคมทางถนนด้วยรถยนต์ รถโดยสารที่สะดวกสบายที่สุด ไม่ลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง ขึ้นเขาลงเขา เหมือนเส้นทางหนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง หรือเส้นทางน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ซึ่งเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ทางบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ “เลย-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง”ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยจากวันนั้นถึงวันนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควร
       
       และด้วยศักยภาพทางการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจังหวัดเลย ทาง “องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”(อพท.) จึงได้เดินหน้าก่อตั้งโครงการ“สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ทางตอนเหนือของสปป.ลาวกับพื้นที่บางจังหวัดทางภาคอีสานของไทย

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
บรรยากาศเมืองหลวงพระบาง(นอกเขตตัวเมือง)เมื่อมองลงมาจากยอดพูสี
        1…
       
       โครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ประกอบด้วย เมืองท่องเที่ยว 4 แหล่งสำคัญของทั้ง 2 ประเทศ โดยมีเมืองรองในเส้นทางใกล้เคียงเข้าร่วมผนวกอีกทางหนึ่ง ในส่วนของประเทศลาว(สปป.ลาว) ได้แก่ เมืองหลวงพะบาง และนครหลวงเวียงจันทน์(ร่วมผนวกด้วยแขวงไชยะบุรี) ส่วนของไทย ได้แก่ จังหวัดเลยและหนองคาย(ร่วมผนวกด้วยหนองบัวลำภู และอุดรธานี) โดยมีจังหวัดเลยเป็นแม่งานในการประสานกับภาคส่วนต่างๆ

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
เส้นทางรถทัวร์เลย-หลวงพระบางที่เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556
        โครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างมีเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญ คือเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง “เลย-เชียงคาน-หลวงพระบาง” ซึ่งนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หนึ่งในคนสำคัญที่ร่วมผลักดันโครงการนี้ ได้เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ความร่วมมือสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง จะเป็นความร่วมมือไทย-ลาว โดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยใช้จุดขายของวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้ ที่ได้รับมาจากอารยธรรมล้านช้างในอดีตซึ่งยังเป็นวิถีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น การตักบาตรพระตอนเช้าของหลวงพระบางและอำเภอเชียงคาน ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน หรือปู่เยอ ย่าเยอ เป็นต้น

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
        พ่อเมืองเลยยังให้ข้อมูลอีกว่า จากข้อมูลการสำรวจของหลายหน่วยงาน พบว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยอยากจะไปเที่ยวอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ สอดคล้องกับแขวงหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวสนใจเช่นกัน ถ้ามีการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันก็จะทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อแห่งหลวงพระบาง
        2...
       
       หลวงพระบาง เป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรล้านช้าง ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง“หัวใจแผ่นดินล้านช้าง” ที่มีทั้งความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่แต่ละมีผู้คนเดินทางมาเยือนกันเป็นจำนวนมาก

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
วัดเชียงทอง อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญทางการท่องเที่ยวของหลวงพระบาง
        หลังได้รับการประกาศให้เป็น“เมืองมรดกโลก”จากยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2541 หลวงพระบางก็ได้เปิดตัวสู่โลกภายนอกให้ผู้คนรับรู้ กับความเป็น ดินแดน“ยูโธเปียของนักอุดมคติ”และ“ธัมมิกสังคมแห่งสุดท้าย”ก่อนจะค่อยๆพัฒนาแปรเปลี่ยนสู่“เมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ”ดังในปัจจุบัน

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
หลวงพระบางวันนี้พัฒนาจากดินแดน“ยูโธเปียของนักอุดมคติ” เข้าสู่ “เมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ”
        สำหรับผู้มาเยือนเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินอกเมืองอันน่ายล อย่างเช่นบรรยากาศวิวทิวทัศริมแม่น้ำโขง-แม่น้ำคาน ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดแส้ และน้ำตกตาดกวางซี(ตาดกวางสี) สัมผัสกับวิถีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพระบาง โดยเฉพาะกับประเพณี“ตักบาตรข้าวเหนียว”อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
น้ำตกตาดแส้ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันโดดเด่นของหลวงพระบาง
        ได้สัมผัสเที่ยวชมบรรยากาศของตัวเมืองหลวงพระบาง ที่แม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็มีสิ่งน่าสนใจให้เที่ยวชมกันมากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตึกเก่าใจกลางเมือง พิพิธภัณฑ์ ไหว้พระบางที่หอพระบาง ขึ้นพระธาตุพูสีชมวิวทิวทัศน์รวมพระบางมุมสูง เที่ยววัดวาอารามต่างๆ นำโดย“วัดเชียงทอง” สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว ที่ว่ากันว่าหากใครที่ไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วไม่ได้ไปวัดเชียงทองก็เหมือนกับว่ายังมาไม่ถึง

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ภูหลวง จ.เลย ดินแดนแห่งพืชพรรณไม้งาม
        หันมาดูจังหวัดเลยในบ้านเรากันบ้าง เลยเป็นเมืองชายแดนอันสงบงามริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งทางจังหวัดเลยภายใต้การประสานงานของ อพท.เลย(อพท.5) ได้วางวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเอาไว้ว่า “สบาย สบาย สไตล์เลย”(Leisure Loei) ขณะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ก็ได้คัดสรรเลยให้เป็น 1 ใน 12 “เมืองต้องห้าม...พลาด” ภายในแนวคิด “เย็นสุด...สุขที่เลย”

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ภูลมโล จ.เลยดินแดนแห่งทุ่งนางพญาเสือโคร่ง(บานในช่วงกลางฤดูหนาว)
        ในเมืองเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เที่ยวชมกันมากมาย นำโดย “ภูกระดึง”, “ภูเรือ”, “ภูหลวง” ร่วมด้วย“ภูลมโล” ดินแดนแห่งดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยอันงดงาม “ภูป่าเปราะ”กับแหล่งท่องเที่ยวฟูจิเมืองเลย, “สวนหินผางาม” ผาหินสูงสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย, “ภูบ่อบิด” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถชมวิวตัวเมืองเลยได้อย่างสวยงาม

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
บรรยากาศตัวเมืองเลยยามใกล้ค่ำ เมื่อมองจากบนภ๔บ่อบิด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จ.เลย
        นอกจากนี้เลยยังมี“พระธาตุศรีสองรัก” พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อ.ด่านซ้าย ที่สร้างขึ้นเป็นสักขีพยานแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ลาว, มี“ประเพณีผีตาโขน” ที่วันนี้โด่งดังไปไกลถึงเมืองนอกเมืองนา
       
       อีกทั้งเลยยังมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มาแรงสุดๆในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาอย่างเมือง“เชียงคาน” อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชูโรงของจังหวัดเลย ซึ่งทาง อพท. ได้ชูเชียงคานให้เป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานเช่นเดียวกับหลวงพระบาง
        เชียงคานเป็นเมืองเล็กๆอันสงบงามริมฝั่งโขง ที่โดดเด่นไปด้วยห้องแถวเรือนไม้เก่าแก่ วิถีริมฝั่งโขง วัดวาอารามอย่าง วัดศรีคุนเมือง วัดท่าคก โดยมีธรรมชาติอันงดงามอย่างแก่งคุดคู้และภูทอก เป็นอีกแม่เหล็กสำคัญ

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
วิวเมืองเชียงคานและริมโขงยามเช้า เมื่อมองลงมาจากยอดภูทอก เชียงคาน
        ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ทางการท่องเที่ยวสำคัญของเชียงคานก็คือประเพณี“ตักบาตรข้าวเหนียว”อันขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ และบรรยากาศของถนนคนเดินในยามค่ำคืนที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองเชียงคาน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศถนนคนเดินอันคึกคักของที่นี่

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
บรรยากาศถนนคนเดินเชียงคาน
        สำหรับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงคาน จ.เลย นั้นมีรากมาจากเมืองหลวงพระบาง โดยบรรพบุรุษของชาวเชียงคานส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ซึ่งก็ได้นำวิถีวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมา และได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคานจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพูดที่มีสำเนียงเหมือนกับชาวหลวงพระบาง ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวที่เหมือนกับหลวงพระบาง งานศิลปกรรมตามวัดวาอารามบางวัดที่ได้รับอิทธิพลงานศิลปะจากหลวงพระบางมาอย่างชัดเจน เช่นที่วัด ศรีคุณเมือง เป็นต้น หรือแม้กระทั่งงานประเพณีผีขนน้ำหรือแมงหน้างามอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงคาน ก็มีรากเหง้ามาจากความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ “ปู่เยอย่าเยอ สิงห์แก้วสิงห์คำ”เทวดาที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
        นายวิโรจน์ ผู้ว่าฯเลย ได้บอกว่า เชียงคานกับหลวงพระบาง เป็นดังเมืองพี่ เมืองน้อง โดยหลวงพระบางเป็นดังเมืองพี่ ส่วนเชียงคานเป็นเมืองน้อง เพราะบรรพบุรุษของชาวเชียงคานในวันนี้ส่วนใหญ่มาจากหลวงพระบาง
       
       3...
       
       ด้วยความเป็นเมืองพี่เมืองน้องของเชียงคานและหลวงพระบาง เชียงคานจึงถูกผลักดันให้เป็นหนึ่งในเมืองเชื่อมโยงสำคัญของโครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เป็นเส้นทางท่องเที่ยว“เลย-เชียงคาน-หลวงพระบาง” ที่มีทั้งเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เลือกในการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตต่อไป

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
การพบปะหารือความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในโครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง
        อีกทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา โครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างยังมีความคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อทางการไทยและลาวได้มีการพูดคุยหารือทำบันทึกการประชุมความร่วมมือการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลย-หลวงพระบาง โดยทางฝ่ายสปป.ลาว มีท้าว(นาย)คำขัน จันทะสีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง เป็นตัวแทนหัวหน้าคณะในการพูดคุย ส่วนทางฝั่งไทยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นตัวแทนหัวหน้าคณะในการพูดคุย

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
วิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงยามเย็นที่เชียงคาน ซึ่งในอนาคตอาจมีเส้นทางล่องเรือเชื่อมระหว่างเชียงคานกับหลวงพระบาง
        สำหรับในการพูดคุยครั้งนั้น นายวิโรจน์ พ่อเมืองเลยได้ผลักดันให้มีการแก้ไขในบางเรื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การเดินทางระหว่าง 2 ประเทศสะดวกคล่องตัวมากขึ้น ได้แก่
       
       -การยกระดับด่านประเพณี(ด่านท้องถิ่น) 2 ด่านในฝั่งลาวที่อยู่ติดกับชายแดนจังหวัดเลยให้เป็นด่านถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกในการประทับตราหนังสือเดินทาง(Passport) เนื่องจากปัจจุบันด่านทั้ง 2 ในบ้านเราเป็นด่านถาวรที่มีความพร้อมแล้ว
       
       -การอนุญาตให้เดินทางข้ามไปยังแขวงที่ใกล้เคียงได้ สำหรับผู้ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว(บอเดอร์พาส) เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ใช้บัตรผ่านแดนจากเมืองไทย สามารถข้ามไปพำนักในสปป.ลาวได้เฉพาะแขวงที่อยู่ติดกันกับด่านที่ผ่านแดน ไม่สามารถข้ามไปยังแขวงที่อยู่ใกล้เคียงได้ ทำให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บัตรผ่านแดนจากด่านที่เมืองเลยไปได้แค่แขวงไชยะบุรีหรือแขวงเวียงจันทน์ที่อยู่ติดกัน ไม่สามารถข้ามไปยังแขวงหลวงพระบาง เพื่อเที่ยวเมืองมรดกโลกหลวงพระบางได้
       
       -การขยายพำนักสำหรับผู้ใช้บัตรผ่านแดนจาก 2 คืน 3 วัน เป็น 6 คืน 7 วัน หรือ 4 คืน 5 วัน เพื่อให้ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้น (ข้อนี้มีความเชื่อมโยงกับข้อที่แล้ว)

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
ตลาดเช้าอีกหนึ่งจุดที่สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นตัวตนคนหลวงพระบาง
        นอกจากนี้ยังพูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวนำร่องระหว่างเลย-หลวงพระบาง ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางจักรยานเลย-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง เส้นทางล่องเรือปากลาย-เชียงคาน หรือเส้นทางรถยนต์หลวงพระบาง-เชียงคาน-เลย-พัทยา รวมถึงแผนผลักดันเส้นทางการบินจากเลยสู่หลวงพระบาง ที่จังหวัดเลยมีแผนจะขอเสนอให้ยกระดับสนามบินจังหวัดเลย เป็น“สนามบินศุลกากร” เพื่อให้สามารถขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศได้
       
       นับได้ว่าเส้นทางเลย-เชียงคาน-หลวงพระบาง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวไทย-ลาว ที่มากสีสันและน่าจับตายิ่ง

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราชอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของหลวงพระบาง
        อย่างไรก็ดีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ก็อย่ามุ่งมองเฉพาะแค่เรื่องของเม็ดเงินหรือจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองให้ลึกลงไปถึงมิติของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชน และผลกระทบด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งนั่นก็จะทำให้เส้นทางเลย-เชียงคาน-หลวงพระบาง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในฝันที่นักท่องเที่ยวต่างถวิลหา

 
“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง“เลย”...เชื่อม“เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง/ปิ่น บุตรี
หลวงพระบาง หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญในโครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง
       
 

 


 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้