ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์วิชาช่างยนต์ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2555 โดย นางสาววิรงรอง แสนศิริ
อ่าน [48907]  

ด้วยโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์วิชางานยนต์ จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ และกำหนด เปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1748-0199, 08-9569-9687 และ 08-6219-2827 ในวัน และ เวลาราชการ .....

 ประกาศโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1