ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555 โดย งานพัสดุโรงเรียน
อ่าน [49351]  

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา .....

                                                            ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา

เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

..........................

                ด้วยโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2555 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม   2555         

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รูปแบบ  PCL10 Type 1  จำนวน  1  ชุด  ตามรายการ ดังนี้

                  1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (สำหรับนักเรียน) จำนวน  10  เครื่อง

                  2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer)                  จำนวน  1  เครื่อง

                  3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู)  จำนวน  1  เครื่อง

                  4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) Type A                                 จำนวน  1  ตัว

                  5. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย                                      จำนวน  1  เครื่อง

                  6. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง            จำนวน  1  เครื่อง

                  7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย                                  จำนวน  1  เครื่อง

                  8. เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดพ่นหมึก                                       จำนวน  1  เครื่อง

                  9. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ                                        จำนวน  1  เครื่อง

                10. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู)                      จำนวน  1  ตัว

                11. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู)                                                จำนวน  1  ตัว

                12. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับนักเรียน)             จำนวน  10  ตัว

                13. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับนักเรียน)                                        จำนวน  20  ตัว

               14.ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า  จำนวน 1ระบบ                                                                                       

                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  26 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม  2555

เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.    โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   7  สิงหาคม  2555  เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต 3  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ตั้งแต่วันที่

 26  กรกฎาคม  2555  ถึงวันที่  6   สิงหาคม  2555  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  043-890169 หรือเข้าไปที่ www.kalasin3.go.th  และ www.gprocurement.go.th

 

                                                     ประกาศ    วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

 

                                                                    (ลงชื่อ)   สมยศ  เพ็งผลา

                                                                               (นายสมยศ   เพ็งผลา)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา

 

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้