ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่องการสอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ (ใหม่)
นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2554 โดย กลุ่มสถานศึกษา5-
อ่าน [47297]  

.....

                                                           ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา

                    เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

------------------------------

                          ด้วยโรงเรียนนาขามวิทยา    ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546     สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม   2546  เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer  for  Classroom : CC ( CC type 1 )  ตามรายการดังนี้

1.       เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู )   จำนวน  1  ชุด 2.       เครื่อง Active  Broad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short throw     จำนวน  1  ชุด3.       เครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องประมวลผลระดับสูง                            จำนวน  1  ชุด4.       โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สำหรับครู)                           จำนวน  1  ชุด5.       เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สำหรับครู)                                                      จำนวน   1  ชุด

                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

           1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

           2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

           3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนนาขามวิทยา ณ. วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                     กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2554  ถึงวันที่  6 พฤษภาคม 2554  ระหว่างเวลา 08.00 . ถึง  16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนนาขามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต3และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม  2554  ตั้งแต่เวลา 10.00 . เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนนาขามวิทยา   ดูของตัวอย่าง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนนาขามวิทยา  ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน 2554  จนถึงวันที่  6 พฤษภาคม 2554  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-136050  และ 089-9378424  ในวัน และ เวลาราชการ

                ประกาศ    วันที่ 26 เมษายน พ..2554   

                               

                                                (ลงชื่อ)    ประยูร  ศรีสมชัย

                                                                                        (นายประยูร  ศรีสมชัย)

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามวิทยา

 

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1
 

 
เงื่อนไขแสดงความคิดเห็น
1. ทุกท่านมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี โดยไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่กล่าวพาดพิง และไม่สร้างความแตกแยก
2. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
3. ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับคณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ชื่อ :

อีเมล์ :

ความคิดเห็นของคุณ :
                                  

              * ใส่รหัสจากภาพที่เห็นลงในช่องด้านล่าง และใส่คำตอบจากคำถาม เพื่อยืนยันการส่งความเห็น
  และสำลีสีอะไร
    

          ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการแสดงความคิดเห็นโดยสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชื่อผู้เขียนที่้เห็นคือชื่อจริง และข้อความที่เห็นเป็นความจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ boyoty999@google.com  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้