สายตรงผู้อำนวยการ
นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2553 โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา
อ่าน [63563]  แชร์ไปที่ Facebook

สายตรงผู้อำนวยการ.....

      สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้เปิดสายตรงถึงผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการปรึกษาหรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ และขอความร่วมมือทุกท่านให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

 

  เลือกหน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]

ข้อความที่ 174  
เรียนท่าน ผอ.เขต
เรื่อง การสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เนื่องด้วยการสอบวันที่ 25 เม.ย. 54 เกิดปัญหาคือ กรรมการแจกกระดาษคำตอบผิด โดยแจกไม่ตรงเลขที่สอบ แล้วมีการเขียนชื่อด้วยปากกา หลังการท้วงติงของผู้เข้าสอบแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถูกต้องตามลำดับเลขที่สอบ แล้วกรรมการให้ใช้ปากกาลบคำผิดลบชื่อคนเดิมที่แจกเลขที่ผิดออก แล้วให้เขียนชื่อทับลงไปใหม่ เลยอยากทราบว่าในกรณีนี้เครื่องจะตรวจกระดาษคำตอบให้ไหมคะ แล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 
ตอบ : ไม่มีปัญหา ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 26 เม.ย. 2554 เวลา 16:24 น.]

โดย : ผู้เข้าสอบ
Post : 25 เม.ย. 2554 เวลา 19:28 น. IP : 118.174.64.10

ข้อความที่ 173  
ไม่เห็นคำสั่งเกลี่ยพนักงานราชการเลยค่ะ หรือว่าส่งให้แต่โรงเรียนที่เกลี่ยค่ะ

 
ตอบ : ส่งคำสั่งให้เฉพาะโรงเรียนที่เกี่ยวข้องครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 29 เม.ย. 2554 เวลา 10:12 น.]

โดย : พนักงานราชการ
Post : 23 เม.ย. 2554 เวลา 01:50 น. IP : 49.48.159.81

ข้อความที่ 172  
เรียนท่าน ผอ.สพป.กส.3ที่เคารพ
ด้วยดิฉันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา และต้องการทราบข้อมูลจำนวนโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาที่สังกัด สพป.กส.3 ว่ามีกี่โรงเรียน ไม่ทราบว่าจะได้ข้อมูลจากที่ใดคะ

 
ตอบ : มีจำนวน 60 โรงเรียน ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 29 เม.ย. 2554 เวลา 10:18 น.]

โดย : สุนันทา sa_nork@hotmail.com
Post : 22 เม.ย. 2554 เวลา 11:53 น. IP : 125.26.234.156

ข้อความที่ 171  
กลุ่มบุตตล สพป.กส.3 ขออนุมัติซ่อมแอร์ได้ประมาณ 1 เดือนกว่าแล้ว จทน.ผู้รับผิดชอบยังไม่ดำเนินการ ถามตอนเช้าบอกว่าตอนบ่าย ถามตอบ่ายบอกว่าพรุ่งนี้ช่างจะมาซ่อมให้ จนบัดนี้ยังไม่ดำเนินการ ขอความกรุณาท่านช่วยเร่ง จนท.ให้ด้วย

 
ตอบ : ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว ครับ
[โดยนายประสาน จันทร์สว่าง เมื่อ 24 เม.ย. 2554 เวลา 15:18 น.]

โดย : กลุ่มบุคคล
Post : 22 เม.ย. 2554 เวลา 10:15 น. IP : 202.143.147.107

ข้อความที่ 170  
เรียน ผู้อำนวยการสพป. กส. ๓
ขออนุญาตเรียนถามครับ ผมถูกตัดโอนเปลี่ยนตำแหน่งจากครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในสพป.กส.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ โดยคำสั่งของสพม. ๒๔ (คำสั่งแต่งตั้ง โดย สพป.กส. ๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) แต่เงินเดือนของผมยังคงรับจากสพป.กส. ๓ มาโดยตลอดจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ผมเรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบขั้นตอนว่าผมต้องทำอย่างไรเงินเดือนจึงจะได้รับการตัดโอนไปที่สพป.กส. ๒ จนกระทั่งวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาผมจึงได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสพป.กส. ๓ ในเรื่องดังกล่าว(ฝากคนอื่นถามให้) ได้รับคำตอบว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(ตัดโอนไปแล้ว) เพื่อความมั่นใจผมจึงไปถามสพป.กส. ๒ ในวันที่ ๒๐ เมษายนยน ๒๕๕๔ กลับได้รับคำตอบว่าสพป. กส. ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการให้ ผมเรียนถามว่า
๑. ผมต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับการตัดโอนเงินเดือนให้ไปรับเงินเดือนที่สพป. กส. ๒
๒. ในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔ นี้ ผมจะได้รับเงินเดือนใหม่(การปรับและเลื่อนขั้น)อย่างที่ควรจะได้หรือไม่
ขอกราบขอบคุณล่วงหน้าที่ท่านจะกรุณาตอบและช่วยแก้ปัญหาให้ครับ
ด้วยความเคารพครับ


 
ตอบ : 1. เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.กส.3 ได้ประสานงานและตัดโอนเงินเดือนไปให้ สพป.กส.2 ดำเนินการแล้ว สิ้นเดือนเมษายนนี้ได้รับเงินเดือนที่ สพป.กส.2 เบิกจ่ายให้ ครับ
2. ผู้ที่นับตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 ที่เขตใด เขตนั้นจะเป็นผู้ดำเนิการเกี่ยวกับการปรับและเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ครับ (สอบถามได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ สพป.กส.2)

[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 21 เม.ย. 2554 เวลา 10:07 น.]

โดย : ธนา กมลตรี
Post : 21 เม.ย. 2554 เวลา 07:16 น. IP : 182.232.246.148

ข้อความที่ 169  
อยากเรียนถามท่าน ผอ.เขต เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการดำเนินการถึงไหนแล้วคะ

 
ตอบ : สพป.กส.3 ได้มีคำสั่งที่ 124/2554 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 ให้พนักงานราชการ จำนวน 8 ราย ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 แล้วครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 20 เม.ย. 2554 เวลา 17:39 น.]

โดย : พนักงานราชการ naiya.spicy@gmail.com
Post : 20 เม.ย. 2554 เวลา 13:05 น. IP : 61.19.66.244

ข้อความที่ 168  
วิชาเอกประถมมีโอกาสที่จะบรรจุเยอะรึเปล่า

 
ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อยู่ที่โรงเรียนไหน และโรงเรียนนั้นต้องการหรือขาดแคลนครูสาขาวิชาเอกอะไร ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 20 เม.ย. 2554 เวลา 17:30 น.]

โดย : จันทร์เพ็ญ ปัญญาใส jacky99991@hotmail.com
Post : 20 เม.ย. 2554 เวลา 12:59 น. IP : 182.93.193.38

ข้อความที่ 167  
เรียน ผอ.สพป.กส.3 ที่เคารพอย่างสูง
1. ครูที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการโดยอ.ก.ค.ศ.สพป.กส.3ไปแล้วและรอการแต่งตั้งจะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.7 ของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ศธ0206.7/ว4ลว 8เม.ย.54หรือไม่
2.จะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ2.5 ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่
ขอขอบพระคุณมากครับ

 
ตอบ : ก.ค.ศ.กำลังจัดทำรายละเอียดแนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม พ.ร.บ. ปี 2554 เพื่อให้ สพป./สพม.ดำเนินการ ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 20 เม.ย. 2554 เวลา 09:57 น.]

โดย : ครูรอชำนาญการ
Post : 19 เม.ย. 2554 เวลา 21:59 น. IP : 182.232.46.231

ข้อความที่ 166  
อยากเรียนถามท่าน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ว่าการที่เปิดสอบครู ประถมศึกษานั้น ได้มีอัตราว่างมากพอที่จะเรียกบรรจุหมดหรือเปล่าค่ะ


 
ตอบ : อัตราว่างกลุ่มวิชาประถมศึกษา ปัจจุบันมี 1 ตำแหน่งตามประกาศฯ ครับ
[โดย เมื่อ 19 เม.ย. 2554 เวลา 10:34 น.]

โดย : ครูไทย
Post : 18 เม.ย. 2554 เวลา 15:35 น. IP : 125.26.235.159

ข้อความที่ 165  
เรียนถามท่าน ผอ.เขต นะค่ะ

1. ดิฉันอยากทราบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ของ สพป.กส3 ว่ามีที่ไหนบ้างค่ะ
2. นโยบายและจุดเน้น ของ สพป.กส3 มีอะไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

 
ตอบ : 1. แหล่งเรียนรู้ใน สพป.กส.3 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทย-ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง รอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝก อำเภอนาคู อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ผาเสวย อำเภอสมเด็จ หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท บ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ ไม้กลายเป็นหิน วัดโพนพิมาน อำเภอเขาวง ศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นต้น
2. นโยบายและจุดเน้นของ สพป.กส.3 สามารถดูได้ที่ http://kalasin3.go.th/เมนูหลัก ด้านซ้ายมือ

[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 19 เม.ย. 2554 เวลา 10:43 น.]

โดย : Satikon
Post : 18 เม.ย. 2554 เวลา 13:16 น. IP : 49.230.233.85

ข้อความที่ 164  
อยากจะเรียนถามว่า เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ สพม.21 เขาได้ตัดสิทธิ์ผู้ที่ซื้อใบประกอบวิชาชีพหรือเรียนที่มหาลัยของเอกชน ซึ่งก็ถือว่าเปนการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่เรียนรัฐบาลและได้เรียนและฝึกสอนจริงๆเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะมาเป็นครูสังกัด สพฐ. เป็นข้าราชการครู ครูที่แท้จริงก็ต้องเป็นครูที่ถูกสร้างมาจากรัฐบาลที่ได้เรียนและฝึกสอนมาตามหลักสูตรทุกประการ ไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วไม่มีประสิทธิภาพที่จะเป็นครู อยากให้ท่ายผอ.สพป.กส.3 ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยคะ เราต้องการความยุติธรรมจากท่านจริงๆ ขอพระคุณค่ะ

 
ตอบ : สพป.กส.3 จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศฯ ข้อ 14.4 อีกครั้ง หากพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ครับ

[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 19 เม.ย. 2554 เวลา 10:52 น.]

โดย : ผู้สมัครสอบ2554
Post : 18 เม.ย. 2554 เวลา 11:02 น. IP : 180.180.171.141

ข้อความที่ 163  
รับสมัครสอบที่ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ เขต 3 แล้วทำไมต้องไปสอบ
ที่ อ. อื่นด้วย ห่างกันตั้ง 20 กิโลเมตร แล้วจองห้องพักไรไว้แล้ว
เสียค่าเช่าห้องไปเปล่าๆ ช่วยตอบหน่อย ที่ห้วยผึ้ง สถานที่สอบไม่มีหรอ เซ็งเลย!!!!!!!

 
ตอบ : เนื่องจากการสอบคราวนี้มีผู้เข้าสอบถึง 2,586 ราย ต้องใช้ห้องสอบ จำนวน 106 ห้อง ใน อ. ห้วยผึ้ง โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีห้องเรียนจำนวนมาก ไม่เพียงพอ อีกประการหนึ่งการสอบที่อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นพื้นที่ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ ทั้งเรื่องที่พัก เรื่องอาหาร การคมนาคม การจัดการจราจร และสถานที่สอบ ตอนนี้ทาง สพป.กส .3 ได้แจ้งเรื่องที่พักและหมายเลขโทรศัพท์ ในอำเภอกุฉินารายณ์ทาง web ของ สพป. กส.3 แล้ว ต้องขออภัยด้วย ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 18 เม.ย. 2554 เวลา 07:04 น.]

โดย : ว่าที่ครู -
Post : 17 เม.ย. 2554 เวลา 18:48 น. IP : 223.206.133.183

ข้อความที่ 162  
เรียนผอ.ที่เคารพมีผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนดงสุกร อ.เขาวง
ได้ให้ภารโรงลื้อหน้าต่างอาคารเรียนทุกวันโดยบอกนักการเอาไปให้นาย จึงขอถามผอ.เขตดังนี้
1. นายผอ.เขตได้รับหน้าต่างอาคารเรียนบ้านดงสุกรฤาไม่
2. เมื่อได้รับแล้วโรงเรียนหรือเขตใครจะเป็นคนออกใบโมทนาบัตรคะรับ

 
ตอบ : โรงเรียนนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ อาคารหลังเก่าได้รับอนุญาตให้จำหน่าย และขายนำเงินส่งเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ไปแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าโดยผู้ซื้ออาคาร คำถามเรื่อง 1. ผู้บริหารให้ภารโรงรื้อหน้าต่างจะรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ว่าดำเนินการได้อย่างไร 2.ขอเรียนว่า ผอ.เขต ไม่เคยได้รับไม้ดังกล่าว (ผมเช่าบ้านอยู่) ผมจะรีบตรวจสอบและแจ้งให้ทราบ ขอขอบคุณที่รายงานให้ทราบ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 18 เม.ย. 2554 เวลา 07:19 น.]

โดย : ครู/นักการ/นักเรียน/ชาวบ้าน
Post : 17 เม.ย. 2554 เวลา 15:31 น. IP : 125.26.238.27

ข้อความที่ 161  
ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติโดยอ.ก.ค.ศ.สพป.กส.3ให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการแต่เงินเดือนยังไมถึงขั้นที่ผู้มีอำนาจจะแต่งตั้ง(ตำ่กว่าขั้นต่ำอยู่ 1 ขั้น)ให้มีวิทยฐานะชำนาญการจะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการและได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ศธ 0206.7/ ว 4 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 หรื่อไม่ขอบพระคุณค่ะ

 
ตอบ : การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการจะมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อครูมีคุณสมบัติครบ ส่วนการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องจะดำเนินการปรับเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามสิทธิประโยชน์ที่ครูพึงจะได้รับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งต้องดู
รายละเอียดตามบัญชีเทียบขั้นเงินเดือน (บัญชีขั้นบันได) ครับ

[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 18 เม.ย. 2554 เวลา 10:45 น.]

โดย : ครูรอชำนาญการ
Post : 14 เม.ย. 2554 เวลา 10:57 น. IP : 182.232.9.232

ข้อความที่ 160  
อยากเรียนถามท่าย ผอ.สพท.กส.3
การเปิดสอบครั้งนี้ มีเส้นหรือเปล่าค่ะหรือว่าเอาความสามารถจริง ๆ เพราะมันมีข่าวต่างๆนานาแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเขตนี้หรอกค่ะ ก็เลยอยากถามเพื่อความสบายใจ

 
ตอบ : สพป.กส.3 จะดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกันทุกคน กรุณาอย่าเชื่อข่าวลือต่าง ๆ และถ้าพบว่ามีใครไปแอบอ้างอย่างไร กรุณาแจ้งที่ ผอ.สพป. กส. 3 หมายเลข 0895692959
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 13 เม.ย. 2554 เวลา 10:58 น.]

โดย : คนสมัครสอบ
Post : 12 เม.ย. 2554 เวลา 13:01 น. IP : 203.114.124.103

ข้อความที่ 159  
เรียน ผู้อำนวยการฯ

ขออนุญาตเรียนถามค่ะ ดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงและหมดอายุก่อนวันสมัครสอบ แต่ดิฉันได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ แล้ว และยังไม่ได้รับฉบับจริง สามารถนำหลักฐานการยื่นขอต่อใบอนุญาตไปใช้ประกอบหลักฐานการสมัครสอบได้หรือไม่ค่ะ ...ขอบคุณค่ะ...

 
ตอบ : ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริงเท่านั้นครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 11 เม.ย. 2554 เวลา 08:51 น.]

โดย : คนบึงกาฬ
Post : 10 เม.ย. 2554 เวลา 02:24 น. IP : 110.49.233.181

ข้อความที่ 158  
เงินตกเบิกของพนักงานราชการจะได้ก่อนวันที่ 13 เมษายน หรือเปล่าค่ะ

 
ตอบ : เจ้าหน้าที่ได้วางเบิกในระบบ GFMIS ไปแล้ว หากเงินออกก็จะสามารถโอนเข้าบัญชีของพนักงานราชการได้ ภายในวันที่ 13 เมษายน ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 11 เม.ย. 2554 เวลา 09:29 น.]

โดย : พนักงานราชการ
Post : 8 เม.ย. 2554 เวลา 22:29 น. IP : 223.205.239.220

ข้อความที่ 157  
เรียนท่านผอ.ที่เคารพ
อยากจะเรียนถามท่านว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพรุ่นที่ 4 (ชำนาญการพิเศษ)เมื่อไหร่จะประกาศสักทีค่ะ


 
ตอบ : ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่รอให้ประธานคณะกรรมการอ่านผลงานนัดประชุมเพื่ออนุมัติผลการประเมินฯ ครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 11 เม.ย. 2554 เวลา 09:34 น.]

โดย : malee
Post : 8 เม.ย. 2554 เวลา 19:13 น. IP : 125.26.239.248

ข้อความที่ 156  
เรียนท่าน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ด่วนที่สุดค่ะท่าน ดิฉันจบสื่อสารมวลชน มีใบประกอบวิชาชีพครู จะสมัครสังคมศึกษาได้มั้ยคะ ในเมื่อข้อ 3.30เปิดรับนิเทศศาสตร์ ได้ สื่อสารมวลชนก็ต้องได้สิคะ เพราะเป็นเอกเดียวกันเรียนวิชาเหมือนกัน และความหมายเหมือนกัน เพียงแต่มหาวิทยาลัยเรียกชื่อไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะท่าน
รบกวนท่านตอบด้วยนะคะ ดิฉันถามหลายครั้งแล้ว ใกล้ปิดรับสมัครแล้วด้วยค่ะ บ้านไกลค่ะ

 
ตอบ : รายละเอียดสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครครับ
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 11 เม.ย. 2554 เวลา 08:51 น.]

โดย : ขอความเป็นธรรม
Post : 8 เม.ย. 2554 เวลา 09:35 น. IP : 125.26.187.126

ข้อความที่ 155  
อยากลาออก จาก กบข. และงดการส่งเงินรายเดือน มีวิธีการอย่างไรบ้างจึงจะลาออกจาก กบขได้

 
ตอบ : สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ ครับ (พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539)
[โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เมื่อ 7 เม.ย. 2554 เวลา 16:54 น.]

โดย : ครูเบื่อ กบข.
Post : 6 เม.ย. 2554 เวลา 22:45 น. IP : 223.205.234.201

เลือกหน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]