| กลับหน้าข่าวเลือกตั้ง |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 

โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2557 อ่าน 8]
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับส....
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาคู ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู นำทีมโดย ผอ.อาทร คะโยธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2557 อ่าน 64]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาคู ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู นำทีมโดยผอ.อาทร คะโยธา นายกสมาคม และผอ.ศาสตร์ศิลป์ ชิณโน ประธานกลุ่ม ได้นำคณะครูไปศึกษาดูงาน ณ เครือข่ายการศึกษาแก่งจันทร์โม....
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2557 อ่าน 158]
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กส. ๓ ประธานการอบรมฯ ประกอบพิธีถวายสักการะ เปิดกรวย นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ร่วมชมวิดีทัศน์ โดยมี ผู้บ....
ไปเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. วันที่ 7 กันยายน 2557(ผู้สมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2557 อ่าน 156]
ผู้สมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอน ....
นวัตกรรมปกปิดศีรษะล้านจากประเทศสหรัฐอเมริกา “คาโบกิ” (Caboki) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 อ่าน 436]
นวัตกรรมปกปิดศีรษะล้านจากประเทศสหรัฐอเมริกา “คาโบกิ” (Caboki) ....
คุณทองพันธุ์ ปาสาเนย์พร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา วันที่ 27 สิงหาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 อ่าน 109]
คุณทองพันธุ์ ปาสาเนย์พร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา วันที่ 27 สิงหาคม 2557....
การอบรมขยายผลโครงการกาารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 อ่าน 160]
ด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดการอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล....
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2557 อ่าน 134]
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยรับสมัครในแต่ละอำเภอ รายละเอียดดังไฟล์แนบฯ โดย สมาชิก อ.ห้วยผึ้ง สามารถสมัครฯ ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ....
การอบรมแท็บเล็ต [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 อ่าน 153]
แจ้งครูป.2 และ 3 อบรมแท็บเล็ต....
14 ศัพท์ฮิต...ใช้ผิดบ่อย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 อ่าน 57]
....
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมงานโครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำชุมชน ปี 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 จัดโดยกองทุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 อ่าน 74]
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมงานโครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำชุมชน ปี 2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557 จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ่อแก้ว อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 อ่าน 342]
.......
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย ๘ ประการ ของ สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 236]
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพ่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ โรงแรมมุกดา....
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมงานการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 7 ประจำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 117]
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมงานการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2557 โดยนายแพทย์ อิทธพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์เขตบริการที่ 7 พร้อมคณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 โด....
ขอแนะนำตัวด้วยคนครับ นายจุฬา ศรีบุตตะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 400]
ขอแนะนำตัวครับ เลือกตั้ง วันที่ 7 กันยายน2557 ....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 249 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
  

 
 


 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com