สพฐ.ร่วมกับ สสวท.จัดอบรมออนไลน์ จำนวน 7 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 839]
....
อบรมออนไลน์หลักสูตรเพศวิถีรอบสอง นับชั่วโมงว.21 ได้ 22 ชั่วโมง [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 อ่าน 693]
อบรมออนไลน์หลักสูตรเพศวิถีรอบสอง นับชั่วโมงว.21 ได้ 22 ชั่วโมง....
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย รับเกียรติบัตรฟรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 อ่าน 950]
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย รับเกียรติบัตรฟรี....
อบรมออนไลน์มากกว่า157หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 อ่าน 2114]
....
หลักสูตรการเรียนออนไลน์ 15หลักสูตรร่วมกับสำนักงานก.พ.และ มสธ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 2251]
....
หลักสูตรออนไลน์18หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 2077]
....
การอบรม Microsoft Teams หลักสูตรการสอนออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 อ่าน 1476]
....
สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห้งอบรมครูออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 อ่าน 1548]
....
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 880]
....
การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 1481]
....
อบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 1222]
....
รวมคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 1436]
....
หลักสูตรอบรมกว่า128 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 1143]
....
สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์(โครงการวิทยาการคำนาณ(Coding) [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 4036]
....
45หลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 อ่าน 4046]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3