อบรมออนไลน์ สสวท. AI For School รุ่น 2 (ฟรี) จาก สสวท. อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 อ่าน 435]
....
สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ ลงทะเบียนอบรม สพฐ. OBEC 2021 Webinar วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 อ่าน 214]
....
อบรมออนไลน์ฟรี!! การใช้ Google เพื่อการจัดการเรียนการสอน 11 หลักสูตร GEG Thailand Live Event 2-3 M [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 อ่าน 373]
....
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 อ่าน 229]
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี ในโครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนได้รับรองจากสถาบันคุรุพั....
คอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ หลักสูตรสำหรับครู สอบผ่าน 70% ได้วุฒิบัต [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 อ่าน 477]
....
พว.จัดอบรมออนไลน์สำหรับครู เรื่อง การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class 2 รุ่น วันที่ 8 พฤษภาคม และ วันที [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2564 อ่าน 392]
....
อบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 อ่าน 384]
....
สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2564 อ่าน 233]
....
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 อ่าน 370]
....
อบรม Online หัวข้อ “ปลุกพลังการอ่านด้วยพลังพระราชนิพนธ์” [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 อ่าน 446]
....
3 หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี มีเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 อ่าน 324]
....
อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกร [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 อ่าน 592]
....
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บ ว21 ได้ 20 ชั่วโมง โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ย [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 อ่าน 662]
....
อบรมออนไลน์ คุรุสภา นับชั่วโมงว.21 ได้ ล่าสุด เปิดเพิ่มอีก 3รอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 อ่าน 764]
....
สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาแล [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 อ่าน 628]
....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3