3 หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี มีเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 อ่าน 48]
....
อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสังกัดกร [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 อ่าน 116]
....
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บ ว21 ได้ 20 ชั่วโมง โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ย [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 อ่าน 195]
....
อบรมออนไลน์ คุรุสภา นับชั่วโมงว.21 ได้ ล่าสุด เปิดเพิ่มอีก 3รอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 อ่าน 211]
....
สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาแล [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 อ่าน 290]
....
สพฐ.ร่วมกับ สสวท.จัดอบรมออนไลน์ จำนวน 7 หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 385]
....
อบรมออนไลน์หลักสูตรเพศวิถีรอบสอง นับชั่วโมงว.21 ได้ 22 ชั่วโมง [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 อ่าน 459]
อบรมออนไลน์หลักสูตรเพศวิถีรอบสอง นับชั่วโมงว.21 ได้ 22 ชั่วโมง....
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย รับเกียรติบัตรฟรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 อ่าน 685]
อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย รับเกียรติบัตรฟรี....
อบรมออนไลน์มากกว่า157หลักสูตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 อ่าน 1644]
....
หลักสูตรการเรียนออนไลน์ 15หลักสูตรร่วมกับสำนักงานก.พ.และ มสธ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 1752]
....
หลักสูตรออนไลน์18หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 1758]
....
การอบรม Microsoft Teams หลักสูตรการสอนออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 อ่าน 1213]
....
สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห้งอบรมครูออนไลน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 อ่าน 1279]
....
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 710]
....
การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 อ่าน 1208]
....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2