สารสนเทศงานประกันคุณภาพฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 1926]
สารสนเทศงานประกันคุณภาพฯ 1.กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [บันทึกอัตโนมัติ] 2.ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผ่าน PLC_ 12 8 62 ผ 3.นำผล O-NET NT ไปใช้(สพฐ.5 ก.ค.2562) 4.นำเสนอ Co-5 st....
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 1013]
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา....
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 992]
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน....
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai school lunch [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 อ่าน 880]
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai school lunch....
ลิงค์เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 อ่าน 27604]
....
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 อ่าน 1000]
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562....
รูปแบบข้อสอบและTest Blueprint ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.6 และม. 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2562 อ่าน 8271]
รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 765]
.....
ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และเอกสารที่เกี่ยวข้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 อ่าน 7492]
.....
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 อ่าน 890]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในอ้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV....
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 อ่าน 948]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 อ่าน 751]
.....
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 อ่าน 1194]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ได้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และผู้บริหารสถานศึกษาต่างเขต ....
ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 1648]
ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA....
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 อ่าน 1403]
สารสนเทศ วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110