ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2554 อ่าน 47229]
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ....
จุดเน้น สพฐ.2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 48049]
สพฐ.จึงได้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในปี 2554 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้กำหนดจุดเน้น 10 ด้าน ดังนี้ 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สัง....
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการ หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการบริหาร แบบ "สามก๊ก" ภาค (๑+๒) [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 47422]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
ข่าวประชาสัมพันธ์...ประจำสัปดาห์นี้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 47054]
รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
การรับบริจาคโลหิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2554 อ่าน 47177]
ด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬิสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง ในวันพฤหัสบดี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบทั่วกั....
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47102]
.......
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47539]
....
แจ้งขีดจำกัดล่างจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) และ NT ปีการศึกษา 2552 และ 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 51269]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ ขอแจ้งขีดจำกัดล่างจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) และ NT ปีการศึกษา 2552 และ 2553 เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภา....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47199]
ด้วย สกสค. เปิดรับสมัครสมาขิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ....
แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47156]
คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47190]
.......
การพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยม ศึกษาปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2554 อ่าน 47492]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จะดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 อ่าน 47299]
ด้วย โรงเรียนบ้านกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2554 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน กิจกรรม : การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแท....
ฉบับแก้ไข...ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 อ่าน 47058]
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2554 อ่าน 47273]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 82] กำลังแสดงหน้าที่ 83 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 84] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110