ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2554 อ่าน 47270]
....
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2554 อ่าน 47345]
ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้คัดเลือกครู ผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศดังแนบ....
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างเอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2554 อ่าน 47458]
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างเอกชีววิทยาและภาษาอังกฤษ....
ประกาศโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47177]
ประกาศโรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปูพื้นด้ายกระเบื้องเคลือบ จำนวน 8 ห้องเรียน และทาสีอาคารเรียน ....
เงินตกเบิก ๕% พนักงานราชการ ที่โอนไปสังกัด สพม.๒๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47681]
ฝากส่งข่าวถึง พนักงานราชการที่โอนไปสังกัด สพม.๒๔ ซึ่งเดิมอยู่ในสังกัด สพป.กส.๓ ด้วยว่า ให้รีบส่งคำสั่งปรับเป็น ๕% ที่โรงเรียนออกคำสั่งแล้ว ส่งถึง สพป.กส.๓ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้ ถ้าส่งหล....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัญชีสหกรณ์....... สาขากาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 48064]
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัญชีสหกรณ์....... สาขากาฬสินธุ์....
เงินตกเบิก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2554 อ่าน 49228]
เพื่อนครูและผู้บริหารโรงเรียนสอบถามและติดตามกันมาก ขอรายงานความเคลื่อนไหว ดังนี้ หน.สุปัน สุรันนา ได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ๑๓-๑๗ มิ.ย.๕๔ ที่ผ่านมา สรุปว่า ๑. ผู้ที่จะ....
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.54 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 52668]
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.54....
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47469]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วย.... [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47347]
ด้วยโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป. กลางอุปถัมภ์” ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ห้องเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการตามโครงการอ....
ประกาศ สพป.กส.3 เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554 อ่าน 47370]
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ ....
ประกาศ สพป.กส.3 เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554 อ่าน 47108]
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือฯ ....
เงินตกเบิก ๕% พนักงานราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554 อ่าน 47345]
เรียน ท่าน ผอ.รร.ที่มีพนักงานราชการในสังกัด ทุกแห่ง ด้วยมีพนักงานราชการได้สอบถามเงินตกเบิก ๕% ในส่วนพนักงานราชการจะได้หรือไม่ จะได้เมื่อใด ขอเรียนว่า ๑. ได้ ๒. จะได้ตกเ....
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554 อ่าน 47174]
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บริการสอนเสริมให้กับเด็กที่มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลา....
"๒๐ คำถามเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ๕๔" [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2554 อ่าน 47382]
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเอกสารแผ่นพับความรู้ "๒๐ คำถามเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ๕๔" เพื่อเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นก....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 80] กำลังแสดงหน้าที่ 81 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 82] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110