ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 อ่าน 1051]
....
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 อ่าน 5257]
.....
การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 อ่าน 4628]
.....
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 อ่าน 953]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 อ่าน 821]
.....
ระบบจัดการสอบ O-NET [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 อ่าน 11968]
.....
ปฏิทินสอบ RT ป 1, NT ป 3 และ web ระบบจัดการสอบ RT ป 1, NT ป 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 อ่าน 2740]
.....
การดำเนินโครงการคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบว [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 อ่าน 861]
การดำเนินโครงการคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๓....
web ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 อ่าน 2929]
....
ศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 อ่าน 7870]
....
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 อ่าน 888]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 847]
.....
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 อ่าน 931]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 อ่าน 1039]
....
คู่มือปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 อ่าน 1041]
คู่มือปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง2561....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110