การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2555 อ่าน 47206]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดดังแนบ....
แจ้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลคะแนนการทดสอบระดับท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 (Local Assessmen [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2555 อ่าน 47315]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 (Local Asses....
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2555 อ่าน 47084]
เรียน ประธานกลุ่ม/ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอร่วมร่วมมือส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555....
รับบัตรประกันสังคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2555 อ่าน 47488]
รับบัตรประกันสังคมที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ....
O-NET ป.6 และ O-NET ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2555 อ่าน 47696]
O-NET ป.6 และ O-NET ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 28 เมษายน 2555 ค่ะ ติดตามได้ทาง http://www.niets.or.th/ ถ้ามีความคืบหน้า กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา จะแจ้งข่าวให้ทราบโดยด่วน.........
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2555 อ่าน 47374]
เรียน ประธานสถานศึกษาทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554....
สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47545]
สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555....
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47524]
ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ประจำปี 2555 รายละเอียดดังแนบ ....
การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47381]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดดังแนบ....
ด่วน ข่าวเงินตกเบิกเหลื่อมขั้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2555 อ่าน 47331]
ตามที่ได้ ปชส.ไปว่าเงินตกเบิกเหลื่อมขั้น คาดว่าจะเบิกได้ประมาณวันจันทร์ ที่ ๒๖ มี.ค.๕๕ นั้น เนื่องจากการวางเบิกใน GFmis เป็นแบบ KL ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีในวันสิ้นเดือนนี้ และจะเบิกถอนได้ตั้งแต....
เงินตกเบิกเหลื่อมขั้น (เฉพาะผู้ที่ได้ไปทำรายละเอียดเท่านั้น) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2555 อ่าน 47331]
ตามที่ได้แจ้งให้ผู้้ได้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดยให้ทุกคนที่แจ้งผ่านโรงเรียนไปตรวจสอบเงินตกเบิกในรอบเดือน มี.ค.๕๕ นี้ และจะวางเบิกให้เร็ว ๆ นี้นั้น ขณะนี้การตรวจสอบใกล้จะเ....
แจ้งขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 1 อำเภอ 1 ทุน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 อ่าน 47339]
ด้วยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน จากวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไปก่อน และเมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัดกระทร....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2555 อ่าน 47218]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 ตำแหน่ง....
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2555 อ่าน 47332]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีโครงการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น รายละเอียดดังแนบ....
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2555 อ่าน 3136]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดโครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังแนบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 70] กำลังแสดงหน้าที่ 71 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 72] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110