หนังสือตอบข้อหารือของ สพฐ. ว่าอัตราจ้างของ สพฐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 อ่าน 47879]
หนังสือตอบข้อหารือของ สพฐ. ว่าอัตราจ้างของ สพฐ....
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 อ่าน 47647]
ด้วยโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ -๑๓ ก....
PowerPiont + ข้อสอบ NT ปี 53, 54 (บรรยายคิดเลขเป็น) [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อ่าน 53861]
PowerPiont + ข้อสอบ NT ปี 53, 54 (บรรยายคิดเลขเป็น) ในการประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนชั้น ป.3 โดย ศน.สวาส บุญอาษา, ศน.พรเพ็ญ ฤทธิลัน และ ศน.สายันต์ วิชัยโย ศึกษานิเทศ....
ด่วน ! ตกเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อ่าน 47636]
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งจัดสรรเงินให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในกรณีที่เงินเดือนเต็มขั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๔ ถึง ๓๑ มี.ค.๕๕ แล้ว ส่วนเงินยังไม่โอนมาให้จึงขอให้อดใจรอก่อนนะครับ ถ้าโอนมาเมื่อใดจะรีบเบิ....
ด่วน ! ตกเบิกเงินเหลื่อมขั้น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อ่าน 47841]
ตามที่ สพป.กส.๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะไปแล้ว นั้น เพื่อนครูได้สอบถามกันเยอะมากว่าเงินเหลื่อมขั้นจะตกเบิกเมื่อใด ขอเรียนว่า คงอีกไม่นานส่วนจะมีใครบ้าง วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๕ จะแจ้งข....
เบิกเงิน จนท.ธุรการ ครูพี่เลี้ยง ฯลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2555 อ่าน 47342]
ตามที่โรงเรียนได้ส่งเบิกช้ากว่ากำหนดทำให้การเบิกจ่ายไม่ได้ในวันต้นเดือนตามที่กำหนด นั้น บัดดนี้ สำนักงานได้เบิกเงินที่ส่งช้าของ จนท.ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการและตำแหน่งอื่นที่เหลืออยู่เรรียบร้อยขณะนี้....
Power point การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา โดย ผอ.สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 47253]
Power point การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
ไฟล์ การนำเสนอ การประชุมปฏิบัติการรวมพลังนักเรียนจิตอาสาขจัดยาเสพติดและโรงเรียนวิถีพุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 47458]
ไฟล์ การนำเสนอ การประชุมปฏิบัติการรวมพลังนักเรียนจิตอาสาขจัดยาเสพติดและโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์....
ไฟล์ powerpoint การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 56496]
ไฟล์ powerpoint การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของ ผอ.สะอาด เนาวะราช บรรยายเมื่อ 3 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักสงฆ์พุทธอุทยานภูสูงเจริญธรรม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร....
แจ้งทุกโรงเรียนเรื่องเลื่อนการอบรมควบคุมภายใน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 อ่าน 47349]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมควมคุมภายในสถานศึกษา วันและสถานที่การอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง....
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555 อ่าน 47277]
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศดังแนบ....
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2555 อ่าน 48055]
สพป.กส.3 อบรมครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 อ่าน 47241]
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จับสลากในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ........
รับสมัครเพือรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2555 อ่าน 47208]
รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และจับสลากวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์แนบ.......
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555 อ่าน 47104]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 66] กำลังแสดงหน้าที่ 67 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 68] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110