แจ้งกลุ่มสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.3และป.6ไม่สมบูรณ์ไม่แนบรายชื่อนักเรียน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 1659]
ถึงครูธุรการประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 , 7 และ10 เนื่องจากในวันที่13 มีนาคม 2557 ทางเขตพื้นที่ได้เชิญครูธุรการกลุ่มสถานศึกษาละ2คนมาดำเนินการกรอกข้อมูลการทดสอบความสามารถทางการอ่านของนักเรียนชั้นป.3และ....
เชิญประชุมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 2963]
เรียนเชิญ ครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงเรียนมาเพื่อทราบ. ลงชื่อ. สนั่น นนทมาตย์ (นายสนั่น นนมา....
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นยังไม่เรียบร้อยครั้งที่1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 1902]
ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้น(ที่มาดำเนินการวันที่ในวันที่13มีนาคม2557) ในกลุ่มสถานศึกษา ที่มีรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้อยู่ ได้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาอีกครั้ง ว่าดำเนินก....
การชี้แจงการกรอกข้อมูลสนับสนุนการรายงานจุดเน้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 1602]
เรียน ผู้รับผิดชอบการรายงานจุดเน้นฯ เนื่องจากทางสพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทำการรายงานจุดเน้นฯ ออนไลน์ ทางเขตพื้นที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการบันทึกข้อมูลสนับสนุนหลายโรงเรียนปฏิบัติไม่ถู....
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2557 อ่าน 1312]
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล....
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 4057]
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://school.stabdb.com/....
แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 อ่าน 1437]
แบบประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2) ....
คู่มือการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 อ่าน 2839]
สำนักลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬิสนธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือโดยมีหลักเกณฑ์การประกวดตามคู่มือ....
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๑) แทนตำแหน่งท [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2557 อ่าน 1833]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๑) แทนตำแหน่งที่ว่าง ....
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 อ่าน 4518]
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา ....
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 อ่าน 1729]
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗ ....
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2557 อ่าน 1545]
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 อ่าน 3588]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา....
ที่พักและเบอร์ติดต่อในอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 อ่าน 1546]
แจ้งรายชื่อที่พักสำหรับผู้มาสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ....
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 อ่าน 2020]
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 49] กำลังแสดงหน้าที่ 50 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 51] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110