รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 อ่าน 1882]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 1554]
.....
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบสอง ระดับประเทศ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 อ่าน 901]
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบสอง ระดับประเทศ)....
รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 อ่าน 3131]
รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 อ่าน 2321]
....
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 1842]
....
การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถาณนการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับผู [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 อ่าน 2330]
การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถาณนการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2563....
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อคำสั่งการขอนายกรัฐมนตรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 770]
.......
ซักซ้อความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 750]
..........
การสำรวจเพื่อการวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 อ่าน 2116]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 อ่าน 771]
.....
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 อ่าน 738]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2....
แนวทางการจัดทำSAR-แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษาschool-grading [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 อ่าน 1182]
แนวทางการจัดทำSAR-แนวใหม่และการจัดลำดับคุณภาพสถานศึกษาschool-grading....
แนวทางการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 อ่าน 2111]
....
การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง ระดับประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 อ่าน 637]
การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง ระดับประเทศ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110