รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 อ่าน 608]
.....
ประชาสัมพันธ์การสรรหาครูเพื่อเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 อ่าน 596]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 อ่าน 680]
.....
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 อ่าน 1240]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาภายในที่ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารภายในเขตวันที่ 15 ส.ค. 2563(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสำ....
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 อ่าน 907]
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี 2564....
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกค [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 อ่าน 944]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 อ่าน 662]
.....
การส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 อ่าน 2250]
เรื่อง การส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังนี้ ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 อ่าน 1812]
....
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 อ่าน 910]
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 อ่าน 670]
.....
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2563 อ่าน 1247]
....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนเมษายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 อ่าน 747]
.....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 อ่าน 1224]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ท่านที่ประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2563 (ในวันเวลารา....
มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 อ่าน 699]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110