เกียรติบัตรอบรม School MIS [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 อ่าน 1178]
......
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 อ่าน 1760]
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3)....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 อ่าน 858]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 5 ตำแหน่ง และตำแหน่งที่คาดว่าจะบว่าง ขอให้ท่านที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 3....
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 อ่าน 556]
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (เพิ่มเติม)....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 อ่าน 478]
.....
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 อ่าน 599]
ด้วย สพฐ ได้แจ้งการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายทุก 3 ปี....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 อ่าน 570]
.....
การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สะเต็มศึกษา และ Coding [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 อ่าน 560]
การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สะเต็มศึกษา และ Coding ของครูผู้สอน....
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 อ่าน 912]
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ....
สำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักทดสอบทางการศึกษา เผยแพร่ คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 อ่าน 627]
สำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักทดสอบทางการศึกษา เผยแพร่ คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาได้ดาวน์โหลดออนไลน์ได้ ดังนี้ ....
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โครงการโคกหนองนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 อ่าน 711]
....
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 อ่าน 718]
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบGFMIS ประจำเดือนกันยายน 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2563 อ่าน 584]
.....
เกียรติบัตร O-NET และ NT ปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2563 อ่าน 992]
เกียรติบัตร O-NET และ NT ปีการศึกษา 2562....
ประกาศผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 อ่าน 978]
แจ้งประกาศผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 256....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110