แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 อ่าน 1893]
การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน สิงหาคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก smart area) ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและการเตรียมผู้เ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2559 อ่าน 2091]
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation ....
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 อ่าน 2092]
....
เตือนภัยการใช้รถ ใช้ถนน โดยไม่รู้จักกฎจราจร ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับเขา [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 อ่าน 1583]
ฝากเตือนผู้ปกครองที่มีเด็กในการดูแล ที่มีอายุยังน้อยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งผู้ปกครองมักจะให้เด็กใช้รถจักรยายนยนต์ จะด้วยสาเหตุ ความพร้อมในฐานะการเงิน เด็กอยากได้รบเร้า เลยสงสาร แสดงว่าเด็กของฉันเก....
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2559 อ่าน 2264]
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา....
ส่งเครื่องมือประเมินเพื่อการบริการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 อ่าน 1925]
ส่งเครื่องมือประเมินเพื่อการบริการ....
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559 อ่าน 1591]
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ตามเอกสารแนบท้าย....
แก้ไขประกาศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 อ่าน 1455]
แก้ไขประกาศ....
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 อ่าน 1627]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อแต่งตั้ง(ย่าย)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง....
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชาการให้เลื่อนระดับเป็นร [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 อ่าน 1505]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชากรให้เลื่อนระดับเป็นระดับเป็นชำนาญการพิเศษ....
ผลการคัดเลือกบุคคลเป้็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 อ่าน 1354]
ผลการคัดเลือกบุคคลเป้็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม....
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 อ่าน 1622]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมเแข่งขันสามารถดาวโหลดเอกสารตามที่แนบท้ายนี้....
ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทิชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) ชิงทุนการศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559 อ่าน 1236]
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังไฟล์แนบ....
แบบฝึกทักษะการบูณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559 อ่าน 1829]
แบบฝึกทักษะการบูณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์....
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 อ่าน 1310]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 27] กำลังแสดงหน้าที่ 28 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 29] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110