Link ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 อ่าน 1960]
link : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี ๒๕๕๙ ด้วยระบบทางไกล ....
ด่วน มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนวันการอบรม สะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 อ่าน 1440]
มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนวันการอบรม สะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team เดิม ครู สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 อบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น เลื่อนวันอบรมเป็นวันที่ 27....
รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 อ่าน 3209]
รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
ประกาศ ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ระดับเขตราชการ(ภาค 12 )ประ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 อ่าน 1406]
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ระดับเขตราชการ(ภาค 12 )ประจำปีการศึกษา 2559....
การจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560(ครั้งที่ 2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 อ่าน 1823]
การจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560(ครั้งที่ 2)....
โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 อ่าน 4210]
.......
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา2559(รูปแบบใหม่) [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560 อ่าน 1950]
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา2559(รูปแบบใหม่) ตาม 4 มาตรฐาน....
รับสมัครคัดเลือกข้าราชกาีรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 อ่าน 1529]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชกาีรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ....
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 อ่าน 1227]
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 อ่าน 6660]
.......
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺฺฺBest Practices DLTV)ประจำปี 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 อ่าน 1424]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีทางไกลระดับภาค (ภาค12) ที่ประชุมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด จำนวน 3 โรงเรียน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากา....
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 อ่าน 1257]
วันนนี้โรงเรียนบ้านนาคูได้ต้อนรับคณะกรรมการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) DLIT จากคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค (ภาค12) โดยการนำของ รองผู้อ....
รหัสการรายงานจุดเน้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 อ่าน 1545]
ขออนุญาตแจ้งรหัสการรายงานจุดเน้น(ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560)ขอขอบคุณครับ....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 อ่าน 1709]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)....
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2560 อ่าน 2229]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 23] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110