รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 อ่าน 358]
.....
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 อ่าน 330]
การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓....
ประกาศเว็บ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 (ใหม่) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 อ่าน 1682]
......
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 อ่าน 541]
ให้ส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 10 ชุด ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564....
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 อ่าน 1221]
....
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก_รับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563_19ม.ค.64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 อ่าน 445]
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินภายนอก_รับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563_19ม.ค.64....
หนังสือ แจ้งสถานศึกษาที่พร้อม สมัครใจ ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2564 อ่าน 453]
หนังสือ แจ้งสถานศึกษาที่พร้อม สมัครใจ ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 676]
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้าย (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.....
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก COVID -19 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 อ่าน 508]
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอก COVID -19....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 อ่าน 430]
.....
เว็บไซต์รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 อ่าน 633]
.....
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 484]
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑)....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบำนาญ ปี 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 1887]
....
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 1556]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 ให้รวบรวมส่งเอกสารคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รวบรวมส่งเอกสารคำร้องขอย้ายต่างเขต ภายในวันที....
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 1123]
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2564....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110