แจ้งการโอนเงินรายหัวนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2551 อ่าน 252]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพท.กส.3 ทุกโรงเรียน....
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทำต้นทุนผลผลิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2551 อ่าน 52575]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทำต้นทุนผลผลิตช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมที่ Download ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.mwbb.ac.th/first3.htm หรือ www.hwn.ac.th หัวข้อ "สื่อการสอ....
เปิดระบบ คำรับรองผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน 1-9 ตุลาคม 2551 นี้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2551 อ่าน 499]
เปิดระบบ คำรับรองผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน 1-9 ตุลาคม 2551 นี้....
แจ้งให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ข้อมูลนักเรียนพิการ และ เด็กไร้สัญชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2551 อ่าน 3505]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3....
การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2551 อ่าน 390]
.......
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2551 อ่าน 4670]
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....
การสร้างเว็บไซด์เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2551 อ่าน 50577]
......
แจ้งเปลี่ยน link e-office ใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 767]
.......
การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 52376]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....
แจ้งผลการแข่งขันทางวิชาการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2551 อ่าน 51676]
.......
แจ้งโรงเรียนที่ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2551 อ่าน 51358]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 109] กำลังแสดงหน้าที่ 110 จากทั้งหมด 110 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110