รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 927]
.....
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการสอนปฐมวัย-ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 อ่าน 11961]
....
การใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 อ่าน 4177]
การใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถ Download ข้อสอบมาตรฐานชั้นป. 2- 4 และชั้น ป. 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ** ไฟล์ข้อสอบทุกระดับชั้นใส่รหัสผ่านไว้ โทรติด....
แจ้งวันหยุดทำการชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 อ่าน 1148]
สหกรณ์ออมทรัพย์ เสมากาฬสินธุ์ ส่งหนังสือแจ้งหยุดทำการชั่วคราว เนื่องเป็นวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เป็นเวลา 1 วัน)....
แนวทางการเขียนSAR ปี2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 อ่าน 1629]
....
การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบสอง ระดับประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 อ่าน 859]
การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบสอง ระดับประเทศ ....
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 อ่าน 1246]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม)....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 อ่าน 938]
.....
ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 อ่าน 963]
บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด มีความประสงค์ขอนำเสนอรายการสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการศึกษาเรียนรวม....
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 อ่าน 1208]
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒....
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป. 6 ปีการศึกษา 25 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 อ่าน 1812]
.....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 อ่าน 877]
.....
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูปี พ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 อ่าน 2624]
.....
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 อ่าน 1381]
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ....
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 อ่าน 1967]
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110