แจ้งโรงเรียนที่ต้องการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 อ่าน 51014]
.......
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 อ่าน 364]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา....
การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ADSL [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 อ่าน 51147]
แจ้งโรงเรียนเพื่อทราบ....
ขยายเวลาของบต่อเติมและปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 อ่าน 369]
ขอให้ส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551....
การแข่งขั้นกีฬานักเรียนนักศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2551 อ่าน 50082]
การแข่งขั้นกีฬานักเรียนนักศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3....
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2552 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2551 อ่าน 50136]
ให้โรงเรียนส่งถึง กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2551 รายละเอียดส่งให้แล้วทาง ระบบ E-Office โดยให้ส่งตัวจริงเท่านั้น เอกสารแบบสำรวจ ไม่รับทางระบบ E-Office....
การจัดสรรงบประมาณปี 2551 เพิ่มเติม 15% ครั้งที่ 3 (ครบ 100%) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2551 อ่าน 165]
การจัดสรรงบประมาณปี 2551 รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม 15% ครั้งที่ 3 (ครบ 100%)....
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2551 อ่าน 386]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551....
การรับสมัครลูกจางชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2551 อ่าน 3713]
การรับสมัครลูกจางชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการ....
แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2551 อ่าน 51277]
แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง....
การรับสมัครข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถารศึกษาและตำแห [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2551 อ่าน 420]
การรับสมัครข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถารศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา....
รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน (moe-net) ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2551 อ่าน 228]
รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน moe-net ที่ได้รับจัดสรรการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก สพฐ. รายงานที่เว็บ http://monitor.bopp.go.th/Login.aspx ตรวจดูระบบอินเทอร์เน็ตและรับรองข้อมูลด้วย....
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๑ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2551 อ่าน 49893]
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพท.กส.๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๑ ณ ร.ร.นามนพิทยาคม....
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนปี 2551 (mobec) [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2551 อ่าน 1389]
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนปี 2551(mobec) ให้แล้วเสร็จภายในในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 นี้ กรอกข้อมูลในเว็บ http://obec.obecdata.net/main.php คู่มือ โปรแกรม (mobec) http://obecdata.net/webb....
ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลคำรับรอง ปี 2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2551 อ่าน 93]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพท.กส.3 ทุกโรงเรียน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 108] กำลังแสดงหน้าที่ 109 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 110] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110