ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2552 อ่าน 49830]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....
การพัฒนาครูผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (GURU) [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2552 อ่าน 50689]
การพัฒนาครูผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (GURU)....
ข่าวจากศูนย์ GPA สพฐ.แจ้งโรงเรียนมัธยมที่ใช้หลักสูตรใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2552 อ่าน 51753]
แจ้งโรงเรียนในปีการศึกษา2552โรงเรียนใดที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (โรงเรียนนำร่อง+โรงเรียนพร้อมใช้)ให้บันทึกแจ้งยืนยัน ....
การให้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนในสังกัด (web hosting) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2552 อ่าน 50679]
การให้บริการพื้นที่สร้างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนในสังกัด (web hosting)....
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552 ต้องเช็คความครบถ้วนของรายการให้ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2552 อ่าน 50464]
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552 ต้องเช็คความครบถ้วนของรายการให้ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา....
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552 อ่าน 49876]
....
การรายงานข้อมูลแสดงปริมาณงานของสถานศึกษา (ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2551) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552 อ่าน 49926]
....
แบบฟอร์มปพ สำหรับโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2552 อ่าน 63998]
-....
ด่วนที่สุด การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2552 อ่าน 49793]
....
ด่วนทีสุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2552 อ่าน 49349]
ด่วนทีสุด แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา....
ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2552 อ่าน 50418]
ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบ 2....
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขวัญวันครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2552 อ่าน 52478]
.......
การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2552 อ่าน 50221]
การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ....
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเรื่อง แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2552 – 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2552 อ่าน 49793]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเรื่อง แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2552 – 2553....
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2552 รายการเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2551 อ่าน 50577]
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2552 รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 106] กำลังแสดงหน้าที่ 107 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 108] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110