รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 อ่าน 125]
.....
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 อ่าน 192]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว สพป.กส.3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 อ่าน 217]
.....
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 อ่าน 435]
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เล่ม 2 การกำหนดมาตรการการศึกษาของสถานศึกษา เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เล่ม 4 การจ....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 อ่าน 319]
.....
"การพัฒนาสถานศึกษาสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 อ่าน 372]
"การพัฒนาสถานศึกษาสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)"....
ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมชมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 อ่าน 611]
📲ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Channel ของ สพม.ปทุมธานี ที่ Link https://www.youtube.com/channel/UCz7tSMpeAa4IS_9eRVKOxUQ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🖥เว็บไซต์ของ สพม.ปทุมธานี www.ssps....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 อ่าน 457]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ. 2564....
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 อ่าน 363]
.....
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 อ่าน 373]
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔....
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งประเภทวิช [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 อ่าน 390]
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2564....
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 อ่าน 422]
สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2564 (เว้นว....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนั [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 อ่าน 401]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล....
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 อ่าน 483]
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 อ่าน 436]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สัง....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 110 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110