ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 อ่าน 144]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง....
ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๔/๒๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 อ่าน 717]
.....
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลุกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 อ่าน 512]
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลุกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม ....
โรงเรียนบ้านโนนชาด ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 อ่าน 613]
....
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 อ่าน 681]
.....
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 อ่าน 768]
.....
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดร [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 อ่าน 845]
.....
รายงายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 อ่าน 835]
......
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน มิถุนายน2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 อ่าน 641]
.....
ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อ่าน 28457]
.....
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 อ่าน 665]
.....
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพสัดหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 อ่าน 564]
.....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 741]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา....
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 อ่าน 886]
.....
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 อ่าน 813]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12