งานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49โรงเรียนบ้านโจดนาตาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 0]
งานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49โรงเรียนบ้านโจดนาตาล....
โรงเรียนบ้านดินจี่ประกาศก่อส้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 2]
โรงเรียนบ้านดินจี่ประกาศก่อส้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 4]
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 805,200 บาท....
โรงเรียนบ้านดินจี่ประกาศจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ มอก.ก่อนประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 6]
โรงเรียนบ้านดินจี่ประกาศจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ มอก.ก่อนประถมศึกษา....
การก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 4]
การก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว....
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างฯ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 6]
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา จำนวน 1 แห่ง....
จัดชื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล โรงเรียนชุุมชนโพนพิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 4]
จัดชื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล โรงเรียนชุุมชนโพนพิทยาคม....
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ประกาศซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 7]
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ประกาศซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา....
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.203/26 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 5]
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.203/26 โรงเรียนบ้านคำพิมูล....
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 6]
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม....
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรีนยบ้านโพนแพง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 6]
ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรีนยบ้านโพนแพง....
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 13]
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 805,200 บาท (แปดแ....
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 4]
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง....
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 1]
....
โรงเรียนบ้านคุยจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 อ่าน 8]
โรงเรียนบ้านคุยจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน(ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4) ....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8