การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2561 อ่าน 1286]
ในวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จได้เข้าร่วมประชุมรับฟังสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต....
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ของสมาคมครูอำเภอสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 อ่าน 1629]
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ส.ส.พีระเพชร ศิริกุล เป็นประธานพิธี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมี คณะผู้บริ....
โรงเรียนในกลุุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 1422]
โรงเรียนในกลุุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนางามวิทยา โดยมีท่านประเสริฐ บุญเรือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เ....
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มกราคม 2561 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2561 อ่าน 1298]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มกราคม 2561....
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 อ่าน 2103]
กล่มสถานศึกษาที่ ๔ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ จำนวน ๑๖ โรงเรียนมีลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๐๐ คน....
โรงเรียนหนองหูลิงเเจริญเวทย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 อ่าน 1069]
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ๕๐๐บาทจำนวน๓๐ทุน จากศิษย์เก่าโรงเรียน และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสิ้น๘๕,๐๐๐บาท จึงขอขอบคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาศนี้....
แบบฟอร์ม ขอ ชื่อผู้ใช้ รหัส ใช้เว็บไซ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 อ่าน 1117]
แบบฟอร์ม ขอ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ใช้เว็บไซ์....
โซน 2 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 จัดกิจกรรมการเข้า่ายพักแรมลกเสืเนตรนารี ปีการศึกษา 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 อ่าน 1449]
โรงเรียนในสังกัดโซน 2 (นาบอน-ดินจี่) กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนบ้านดินจี่ โรงเรียนนักธุรกิจ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ โรงเรียนคำเมยราษ....
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 16 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 อ่าน 2961]
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 16 ประเภทความไกลขวดเดียว ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้วยสถิติความไกล 99.26 เมตร....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสามเพื่อนพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560 อ่าน 2027]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู จัดงานกีฬา - กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา และ โรงเรียนบ้านจาน วันที 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 1150]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างวันที่ 27 พย. - 1 ธค. 2560 ที่โรงเรียนบ้านกลางและสนามกรีฑาโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์....
คัดกรองนักเรียนยากจน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 อ่าน 1218]
คัดกรองนักเรียนยากจน....
โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอคำม่วง จัดกิจกรรม "การลงแขกเกี่ยวข้าว" ประจำปี 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 อ่าน 1485]
โรงเรียนบ้านโพนแพง กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อำเภอคำม่วง จัดกิจกรรม "การลงแขกเกี่ยวข้าว" ประจำ 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22....
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงานแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด "บ่อแก้วเกมส์ " ครั้งที่ 4 ณ องค์การ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2560 อ่าน 1114]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงานแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด "บ่อแก้วเกมส์ " ครั้งที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ วันที่ 16- 17 พฤศจิกายน 2560....
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงานบุญประเพณีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ วัดผาเจริญธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2560 อ่าน 1270]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงานบุญประเพณีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ วัดผาเจริญธรรม ต. บ่อแก้ว อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78