การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 อ่าน 1483]
การสัมมนาผุูบังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
พิธีไหว้ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 2265]
พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โรงเ....
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1449]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 Thursday ,June 20,2013 นายสมยศ เพ็งผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ....
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1298]
"พิธีไหว้ครู" โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร....
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 อ่าน 1668]
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน โดยการนำของ นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา ปี 2556....
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี2556 โรงเรียนบ้านโพนแพง 13 มิถุนายน 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2556 อ่าน 1409]
....
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1660]
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556....
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1587]
โรงเรียนหนองบัวใน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖....
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1590]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ประธานในพิธีร่วมเปิดงาน โครงการโรงเรียนสุจริต(Upright School Project) Created by Supervisor Upit Muanthong....
การกรอกข้อมูลนักเรียนบนเว็บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1305]
การกรอกข้อมูลนักเรียนบนเว็บ เข้าไปที่กาฬสินธุ์ 3 หัวข้อข่าวเด่นประจำวันนี้ เลือกการจัดทำข้อมุลสารสนเทศ ปี 2556 DMC ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 โดย นายศักดิ์ชัย แสนโยธา ลว.4 มิ.ย. 2556 เลือกกรอกข้....
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1513]
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมไหว้ครูตามลำดับ....
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์จัดโครงการอบรม "โรงเรียนสุจริต" (Upright School Project) [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2556 อ่าน 2561]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต (Upright School Project) ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโคร....
โรงเรียนนาโกวิทยาสูงร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556 อ่าน 1762]
โรงเรียนนาโกวิทยาสูงร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสิินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย....
งานเลี้ยงส่ง-รับ ผอ.เพลินศักดิ์ โทไข่ษร วันที่ 6-7 มิ.ย.2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2556 อ่าน 2024]
งานเลี้ยงส่ง-รับ ผอ.เพลินศักดิ์ โทไข่ษร วันที่ 6-7 มิ.ย.2556....
ท่านประสาน จันทร์สว่าง รองผอ.สพป.กส.เขต3 ให้การต้อนรับผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ในพิธีเปิดโรงพยาบาลอำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 1921]
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ท่านประสาน จันทร์สว่าง รองฯผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการ พร้อมรับเกียรติบัตร ในพิธีเปิดโรงพยาบาลอำเภอนาคู ณ โรงพยาบาลอำเภอนาคู บริเวณ สนามบินเสร....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 45] กำลังแสดงหน้าที่ 46 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 47] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78