วันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 อ่าน 3042]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ และจัดกิจกรรมผลงานนักเรียนที่ชนะการปร....
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวต่างชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 1521]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษโดยได้รับเกีรยติจากวิทยากรชาวต่าวชาติจากประเทศออสเตรเลีย Mrs.Sarah Mitchell & Mr.Kevin Mitchell มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภ....
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ประชามสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 1407]
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้ายยาเสพติด....
การประกวดการระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 อ่าน 1604]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม การประกวดการระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวั....
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู น้อมนำหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2556 อ่าน 1558]
...........
สำนักงานเขตพื้นที่สัญจรพบเพื่อนครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 7อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556 อ่าน 1221]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 พบเพื่อนครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ บรรดาเพื่อนครูชา....
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 อ่าน 1696]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล จัดโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด....
อบรมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 อ่าน 1421]
อบรมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Wednesday 10 July 2013 Banlaophupanwitaya school Kalasin Primary Educational Service Area Office 3....
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 1928]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด....
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 2994]
โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยผอ.ปานทอง สุไชยชิต เป็นประธานเปิดงาน....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 จัดพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 อ่าน 1547]
ท่าน ศน.สนั่น นนทมาตย์ เป็นประธานในพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ....
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาคูได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 อ่าน 1671]
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาคูได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลต้นแบบ ของโรงเรียนดีประจำตำบล โดยได้รับการประเมินในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เมื่อเวลา 12.00 น.....
กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 อ่าน 2886]
วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ โดยมี นายอภิเชษฐ์ พาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิน....
ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ ผ่านการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 1928]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และได้รับรองจากคณะกรรมการให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล โดยได้รับมอบ....
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 1652]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๖ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 43] กำลังแสดงหน้าที่ 44 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 45] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78