โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ร่วมเทศบาล 2 อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2556 อ่าน 1087]
.......
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.56 โรงเรียนบ้านโพนแพง [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 767]
....
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 1027]
.........
การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556 (26 มิถุนายน 2556) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 1186]
โรงเรียนบ้านคุย ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปี 2556 (26 มิถุนายน 2556)....
กิจรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2556 อ่าน 939]
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร....
วันต่อต้านยาเสพติด คนไทยหัวใจสีขาว โรงเรียนบ้านค้อ สมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1239]
โรเงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สมเด็จ นำโดยท่านผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน คณะครู นักเรียน และบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คนไทยหัวใจสีขาว ไปรอบๆหมู่บ้านท่าม....
จาก 700 ผลงานทั่วประเทศ โรงเรียนสะพานหินวิทยาคมได้รับเลือกผลงาน"เครื่องอัดถ่านแท่ง" ร่วมเข้าค่ายสิ่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 975]
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม ได้รับคัดเลือกผลงาน "เครื่องอัดถ่านแท่ง" สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ....
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 5096]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนให้เป็นกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี และในปีนี้ วันสุนทรภู่ตรงกับว....
โรงเรียนหนองบัวใน อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 822]
โรงเรียนหนองบัวใน นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกา....
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการยอดเยี่ยม [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 1493]
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนางานในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้าน....
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 อ่าน 914]
....
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556 อ่าน 979]
........
การสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 อ่าน 1054]
การสัมมนาผุูบังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู....
พิธีไหว้ครู โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 1796]
พิธีไหว้ครูถือเป็นเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โรงเ....
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 994]
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 Thursday ,June 20,2013 นายสมยศ เพ็งผลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43 จากทั้งหมด 76 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 44] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76