พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2557 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 อ่าน 1094]
วันนี้(วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมิถุนายน 2557) โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2557 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีที่กระทำกันสืบต่อกันมาตั้งแตสมัยโบราณ อันเป็นการแสดงถึ....
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 อ่าน 1752]
....
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 อ่าน 1042]
....
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 อ่าน 1318]
...บุญบั้งไฟถือเป็นคติความเชื่อทางสังคมของภาคอีสานทั่วไปที่วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ เนื่องจากชาวบ้านต้องทำการกสิกรรมเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการน้ำจากธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกพืชผลของตนเองจึงได้มีคว....
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 โรงเีรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 อ่าน 1470]
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ได้จัดพิธีไหว้ครู 2557 และกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน....
โรงเรียนนางามวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา วันที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 อ่าน 1190]
โรงเรียนนางามวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา วันที่ 30 พ.ค.2557....
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2557 และประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน(classro [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557 อ่าน 1502]
วันนี้ (16 พค. 57)โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1/2557 และประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน(classroom meetting) นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแ....
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2557 อ่าน 1539]
โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์....
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 อ่าน 1485]
โรงเรียนนนามนราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโ....
Ban Haejarernwit school is Meetting preparation for back to school. [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2557 อ่าน 1458]
Ban Haejarernwit school is Meetting preparation for back to school.....
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2557 อ่าน 2275]
13 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ โดย นายอนันต์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ....
การก่อสร้างถนนคอนกรีตจากงบประมาณโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนชาด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 1779]
การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ระยะทาง 490 เมตร จากงบประมาณโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 และ ดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2557 เสร็จเรียบร้....
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนชาด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 1465]
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 75 ปี โรงเรียนบ้านโนนชาด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557....
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2557 อ่าน 1851]
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556....
งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2557 อ่าน 1724]
...โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารเรียน ทอดถวายในวันที่ 13 เมษายน 2557 โดยการนำของนางวัลภา จำปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ และนายชำนาญ สุวรรณเรือง นายกเ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 28] กำลังแสดงหน้าที่ 29 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 30] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78