การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโดยใช้ผลสอบเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤท [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 อ่าน 1372]
ในวันที่ 21 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ รับการนิเทศ ติดตามและเมินผลโดยใช้ผลสอบเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี 2557 นำโดยนา....
โรงเรียนนางามวิทยายินดีต้อนรับคุณครูณัฐธยาน์ บัวบาน ที่มาช่วยราชการ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนอนุบาลชุมช [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 อ่าน 1407]
โรงเรียนนางามวิทยายินดีต้อนรับคุณครูณัฐธยา บัวบาน ที่มาช่วยราชการ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง จังหวัดเลย....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 เยี่ยมค่าย English Teaching Work Shop For [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 อ่าน 1082]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 เยี่ยมค่าย English Teaching Work Shop For Primary School Students "Listening and Speaking Skills" ศูนย์ ร.ร.รัชมังคลาภิเษกบ้านนายอ....
ประชุมคณะทำงานตามโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 อ่าน 1070]
.......
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 อ่าน 1007]
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา Primary Students Intensive English Camp At Saengbadanbanbagwitaya school By supervisor Mr.Niyom Jaisiri Mr.Susak Jansae....
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์บำรุงทางชนบทห้วยผึ้งร่วมกันปลูกต้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 อ่าน 1041]
โรงเรียนนางามวิทยาร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์บำรุงทางชนบทห้วยผึ้งร่วมกันปลูกต้นไม้ริมถนนทางหลวง วันที่ 17 กรกฎาคม 2557....
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม นำความรู้ สู่ความดีสากล โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 1600]
โครงการอบรม "ค่ายคุณธรรม นำความรู้ สู่ความดีสากล" โดยโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ร่วกับศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าพุทธบุตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยกา....
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ได้ปรับปรุงถังน้ำฝนเก่าเก่าเป็นห้องน้ำห้องส้วมน่าใช้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 1894]
โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ได้ปรับปรุงถังน้ำฝนเก่าเก่าเป็นห้องน้ำน่าใช้ จำนวน 3 ถัง เสร็จสิ้นแล้วด้วยงบประมาณที่คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาค ทำให้โรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมใช้อย่างพอเพียง....
เข้าค่ายธรรมคุณ จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลและโรงเรียนวิถีพุทธ ณ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเช [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 1236]
.......
สภ.นาคู ออกให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎจราจร ณ โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 1423]
.......
โรงเรียนหนองบัวใน สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2557 อ่าน 1654]
โรงเรียนหนองบัวใน สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองบัวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน มีชุมชนร่วมขบวน ๘ หมู่บ้าน และ ๔ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ กรก....
คณะครู นักเรียนโรงเรียนนางามวิทยาร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาที่วัดบ้านนางาม 10 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2557 อ่าน 1102]
....
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 1181]
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา....
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา 7 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 1197]
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนางามวิทยา 7 กรกฎาคม 2557....
English camp 2014 5-6 and 19-20 2014 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2557 อ่าน 1345]
English camp 2014 5-6 and 19-20 2014 จัดขึ้นที่โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา โดยมีโรงเรียนร่วม โรงเรียนเหล่าภูพาน โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 25] กำลังแสดงหน้าที่ 26 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 27] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78