hacked by gvzsquad <3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 อ่าน 227]
hacked by gvzsquad <3 hacked by gvzsquad <3 hacked by gvzsquad <3 t.me/gvzsquad http://gvzsquad.69.mu hacked by gvzsquad <3 hacked by gvzsquad <3 hacked by gvzsquad <3 t.me/gvzsquad http://gvzs....
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 รับการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา นำโดย ท่านดร.ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 อ่าน 541]
....
โรงเรียนบ้านส้มป่อย รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 อ่าน 605]
2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดยนายพรสวรรค์ จิตปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....
โรงเรียนบ้านดินจี่ รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 อ่าน 592]
โรงเรียนบ้านดินจี่ รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
โรงเรียนหนองบัวนอกและโรงเรียนหนองบัวกลาง(เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา)จัดกิจกรรม ปล่อยลูกพันธุ์ปลาตะเพี [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 อ่าน 1167]
โรงเรียนหนองบัวนอกและโรงเรียนหนองบัวกลาง(เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา)จัดกิจกรรม ปล่อยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนเพื่อเลี้ยง เป็นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ....
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วย [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 อ่าน 962]
#รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว >ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย< จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอก ปฐมวัย (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา....
โรงเรียนหนองบัวนอกและโรงเรียนหนองบัวกลาง(เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา)จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุขภาพด [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 อ่าน 1139]
โรงเรียนหนองบัวนอกและโรงเรียนหนองบัวกลาง(เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา)จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุขภาพดี ชีวีปลอดโรค ปลอดพยาธิใบไม้ตับปีการศึกษา 2563....
โรงเรียนบ้านโพนแพง จัดกิจกรรม "อนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น" [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 อ่าน 1493]
โรงเรียนบ้านโพนแพง จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ แปลงนาเกษตรโรงเรียนบ้านโพนแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำนาข้าว ประโยชน์จากการท....
โรงเรียนบ้านโพนแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 อ่าน 1709]
โรงเรียนบ้านโพนแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563....
เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 อ่าน 884]
เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)....
โรงเรียนหนองบัวนอกและโรงเรียนหนองบัวกลาง(เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา)ร่วมต้อนรับดร.เพิ่มพูล พงษ์พวงเพช [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 อ่าน 1019]
โรงเรียนหนองบัวนอกและโรงเรียนหนองบัวกลาง(เครือข่ายหนองบัวพัฒนศึกษา)ร่วมต้อนรับดร.เพิ่มพูล พงษ์พวงเพชรศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้วิจัย ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก และเก็บข้อมูลวิจัยการศึกษ....
ด้วยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 อ่าน 1960]
ด้วยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและอื่น....
โรงเรียนบ้านดินจี่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "อิฐแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 อ่าน 1646]
ท่านรองสุนทรา หันชัยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "อิฐแดงเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดินจี่ กลุ....
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ กลุ่มเครือข่ายกุฉินารายณ์ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการบริหารจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562 อ่าน 1350]
กลุ่มเครือข่ายกุฉินารายร์ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการศึกษา เพื่อการรับประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ....
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ต้อนรับการตรวจราชการ ดร.สุรัตน์ ผู้ชำนาญการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชกา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 อ่าน 1319]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ต้อนรับการตรวจราชการ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78