สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 อ่าน 1132]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ถวายพวงมาลา จุดเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมโครงการ "ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 อ่าน 1167]
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ โครงการ "ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 อ่าน 1099]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ" สถิตคู่พุทธมณฑลเมืองน้ำด....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานการเข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ โซน ๒ อ.คำม่วง [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 อ่าน 1109]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิ ดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ โซน ๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสืนธุ์ โดยมี นายเพล....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลกปหัตถกรรมวิชาการและเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 อ่าน 1002]
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึ....
สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓ พบปะเพื่อนครู ตรวจเยี่ยมนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 อ่าน 1206]
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะฯ รุดเยี่ยมนักเรียน(ชาย) ชั้นประถมศึกษาปี....
ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนัก [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 อ่าน 1293]
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒....
กิจกรรมประเมิน และคัดเลือก "ยอดนักอ่าน" โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 อ่าน 1101]
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต" ทั้งนี้ ดร.สวาส บุญอาษา ผอ.กลุ่มน....
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ โรงแรมเลยพาเลซ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 อ่าน 1128]
วันที่ 17 กันยายน 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายส....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 อ่าน 1004]
ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ และมีทักษะชีวิต” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยมี นายกรชกร ....
โครงการถอดบทเรียนผู้ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 อ่าน 1235]
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการถอดบทเรียนผู้ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบัวขาว อ.....
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 อ่าน 1316]
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑัรักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมรา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 อ่าน 954]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖....
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนาพรรษา ๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 อ่าน 966]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตือ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ โดยมี นายไพโร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรม "งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 อ่าน 2367]
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรัะชนมพรรษา ๖๖ พรรษา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85