สพท.กส.๓ ร่วม"โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๙" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2552 อ่าน 49344]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๙" และประชุมผู้บริหารสถานศึกษ....
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2552 อ่าน 49340]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กส. ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้บริหาร และข้าราชการครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยา ....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดอบรมข้าราชการครู เรื่อง "นักเรียนไทยสุขภาพดี" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2552 อ่าน 50266]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2552 อ่าน 47876]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สพท.การศึกษา ทุกเขตฯ แจ้งให้สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มี่ความพร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายหน้าสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ดำเนินการติดตั้งป้าย....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับมอบพระพุทธรูป จากพระครูจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธบุตร อำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2552 อ่าน 49441]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร บุคลากร สพท.กส.๓ รับมอบพระพุทธรูป (ปางประทานพร) จำนวน ๒ องค์ จากพระครูจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธบุตร ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารเคลื่อนที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552 อ่าน 49450]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มีนโยบายจัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เคลื่อนที่ โดยจะประชุม พบปะ ผู้บริหาร ข้าราชการครู....
ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ต้อนรับ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2552 อ่าน 49406]
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วม....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2552 อ่าน 48846]
สพท. กาฬสินธุ์ โดย ว่าที่ ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพท., ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, บุคลากร สังกัด สพท .กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธม....
สพท. กาฟสินธุ์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารเคลื่อนที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2552 อ่าน 48858]
ด้วย สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มีนโยบายจัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เคลื่อนที่ โดยจะประชุม พบปะ ผู้บริหาร ....
ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2552 อ่าน 49422]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีสมเด็จ ร.ร.สมเด็จพิทยาคม โดยมีนายสุรพงษ์ ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2552 อ่าน 49568]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ สำนักงานจุดช....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีค [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2552 อ่าน 49996]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร หน.กลุ่ม หน.หน่วย บุคลากร สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้ตรวจรับฟังรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕....
ยินดีต้อนรับ นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะติดตามภาคสนามตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2552 อ่าน 49597]
ยินดีต้อนรับ นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะติดตามภาคสนามตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมสัมมนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 อ่าน 49750]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2552 อ่าน 50441]
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 80] กำลังแสดงหน้าที่ 81 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 82] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85