สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 1288]
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ นาย สุนทรา หันชัยศรี,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะประธานกลุ่มสถานศึกษา,ผู้บริหารสถ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 อ่าน 1122]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้เอมคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วัน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานฌาปนกิจ ดร.รัฐศาสตร์ พานิชย์พงศภัค ผอ.ร.ร.เอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 อ่าน 1227]
....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการรับมอบสี จาก บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 อ่าน 1096]
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการรับมอบสี จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ท่านประจักษ์ คุณละออ ตั้ง....
การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 1074]
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม "ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โด....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดการประเมินครูผู้เสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 อ่าน 1056]
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประเมินครูผู้เสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards โดยมี คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก....
กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 อ่าน 1078]
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน การดำเนินกิจกรรม "รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา" โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพ....
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ "ภูอ้อมเกม [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 อ่าน 1298]
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขาวงพิทย....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 อ่าน 1166]
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓ อ.เขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 อ่าน 1283]
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประะานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ณ สนามโรเร....
พิธีเปิด "การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 " อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 อ่าน 1452]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ.คำม่วง ระหว่างวันที่ 2....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัต [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 อ่าน 1165]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพ.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(P....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 อ่าน 1237]
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ....
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 อ่าน 1296]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคาร อเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ซึ่....
สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 อ่าน 1001]
"วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85