สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2551 อ่าน 1812]
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพท. กาฬสิ....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2551 อ่าน 2335]
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรในสังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2551 อ่าน 51340]
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะ เดินทางไปเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ปี ๒๕๕๑....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานวันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2551 อ่าน 50383]
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด ร่วม พระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า แล....
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๘,๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2551 อ่าน 2312]
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.กส.๓ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๘,๙ ณ ห้องประ....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ กลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2551 อ่าน 50083]
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎา จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพท.กส.๓ เดินทางไปเป็นประธานเป็นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มที่ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ คนใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2551 อ่าน 50024]
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ให้การต้อนรับ นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๑ (เดิม) ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ ....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2551 อ่าน 51447]
.......
ประชุมคณะกรรมการและผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำเสนอผลงาน พร้อมตัดสินและมอบรางวัล การประกวด ANIMATION [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2551 อ่าน 2835]
.......
การอบรมพัฒนาครูตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2551 อ่าน 51515]
วันที่ 12 - 19 ก.ย. 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดอบรมพัฒนาครูตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551....
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน Animation Callange Award 2008 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2551 อ่าน 52021]
.......
การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2551 อ่าน 50895]
.......
สพท.กส.3 พัฒนาระบบให้บริการ online [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 อ่าน 51205]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 77] กำลังแสดงหน้าที่ 78 จากทั้งหมด 78 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78