การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สพท.กาฬสินธุ์ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2553 อ่าน 49034]
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 53....
โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2553 อ่าน 48770]
โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการใช้ ICT (ICT กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ....
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48939]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา....
การอบรมครูและบุคลากรแกนนำเครือข่ายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับเขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 48767]
การอบรมครูและบุคลากรแกนนำเครือข่ายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมมุกดาแกนด์โฮเต็ล....
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและลูกจ้างคนงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 50015]
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และลูกจ้างคนงาน โดยใช้งบ....
การอบรมครูวิทยากรแกนนำเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับเขตพื้นที่กา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48856]
ผู้เข้ารับการอบรมครูวิทยากรแกนนำฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร............
การสอบประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2553 อ่าน 50589]
การสอบประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ....
ข้าราชการครู กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๑๐ มอบโต๊ะ เก้าอี้ไม้ ศาลาทรงไทย สพท. กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2553 อ่าน 49066]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อม รอง ผอ.สพท.กส. ๓ คณะผู้บริหาร รับมอบฃุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ โดยมี นายวิวัฒนา คิสาลัง ผอ.ร.ร.บ้านนาบอน, นายกิตยากร ตังคะรัต....
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ครูโรงเรียนในฝันรุ่น 1, 2 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 -14 พ.ค. 53 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2553 อ่าน 49634]
แจ้งข่าว….สำหรับครูโรงเรียนในฝันทั้งรุ่น 1 รุ่น 2 และรุ่นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ....
สนง.ลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ สมาคมลูกเสือ สพท.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2553 อ่าน 49035]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ค่ายลูกเสื....
ชาว สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ สืบสานประเพณี "สงกรานต์" รดน้ำ ขอพร ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48435]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ คณะผู้บริหาร สพท.กส. ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ข้าราชการครู ในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณี "สงกรานต์" รดน้ำ ขอพร ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้อาวุโส ผู้....
ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48683]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการคัดเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2553 อ่าน 49169]
.......
ด่วน !!!!!!!!!กำหนดสอบสมรรถนะครูประถมฯ วันที่ ๗ เม.ย.๕๓/ ครูมัธยม ๘ เม.ย.๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48474]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดสอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และสอบสมรรถนะครูมัธยมศึกษา วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ รายละเอียดติดตามข้อมูลได้จาก e-office สพท. กาฬสินธุ์....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมชุมนุมยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48733]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานชุมนุม ยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันทื่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 74] กำลังแสดงหน้าที่ 75 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 76] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85