การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554 อ่าน 47549]
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองประธานคณะทำงาน... โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ม.1 จำนวนชั้นละ 5 สาระการเรียนรู้ ....
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การนำผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไปใช้เพื่อการวางแผนยกระดับคุณภาพการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2554 อ่าน 47504]
ณ โรงแรม Pullman Hotel จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 10 คน 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 โรง ได้แก่ ....
กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา จัดปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 อ่าน 48210]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการปฐมนิเทศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 99 คน ซึ่ง สพฐ.จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกำหนดไว้ว่า คนพิการจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเ....
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2554 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 อ่าน 48422]
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.๑, ๔ และ ม.๑ : การสร้างแบบทดสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 อ่าน 47620]
โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา....
การอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้(รุ่นที่2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2554 อ่าน 47425]
ภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (รุ่นที่2)....
การอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-BOOK) เพื่อการเรียนรู้(รุ่นที่1) [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2554 อ่าน 47342]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กส.3 เป็นเกียรติเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย(E-book)เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจัดการอบรมโดยกลุ่มนิเทศฯ....
อบรม Smis 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2554 อ่าน 47363]
.......
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (คณะกรรมการชุดที่ 4) [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 อ่าน 47211]
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. รอง ผอ.สพป.กส.3 ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล 2. ศน.ประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ 3. ศน.ไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ์ 4. ศน.พรเพ็ญ ฤทธิลัน....
โครงการ "บ้านน้ำใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2554 อ่าน 47710]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยเทคนิคเขาวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงงานมิตรกาฬสินธุ์ ผู้บริหารร.ร. คณะครู องค์การบริหารส....
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2554 อ่าน 47732]
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาออกประเมินโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยาโรงเรียนหนองบัวโดน"วรนารถประชานุกูล" และโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ....
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาฯ (เพิ่มเติมรูปภาพ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2554 อ่าน 47576]
๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ประธานในพิธีเปิด - วิทยากรบรรยายพิเศษ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2554 อ่าน 47393]
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬิสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมผู้บริหาร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้ตัวแทนมอบสิ่งของและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2554 อ่าน 47474]
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ นายนิมิตร วงษ์จินดา ปลัดอำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบสิ่งของพร้อมเงินสดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์...วันปีใหม่ไทย ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2554 อ่าน 47276]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในสังกัด...ร่วมสืบสานประเ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 71] กำลังแสดงหน้าที่ 72 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 73] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85