กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา ๒๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2553 อ่าน 46995]
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวด/แข่งขัน งานสิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม โดยมีคณะกรรมการฯ คณะครู บุคลากร นักเรียนเรียนร่วมที่เข้....
เก็บตกภาพการทัศนศึกษาครูปฐมวัย ปี 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2553 อ่าน 47564]
เก็บตกภาพการทัศนศึกษาครูปฐมวัย ปี 2553 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดชลบุรี.......
กิจกรรมศึกษาดูงานของศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2553 อ่าน 47260]
ณ บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ....
สพฐ. เตรียมสมัครครูอัตราจ้าง บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ......... [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2553 อ่าน 49524]
สพฐ. เตรียมสมัครครูอัตราจ้างบรรจุเป็นครูผู้ช่วย รับสมัครวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓บุคคลที่มีสิทธิได้เข้ารับการคัดเลือกจะเป็นครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่ง หรือสัญญ....
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2553 อ่าน 48702]
ด้วย สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้....
อบรม ICT 9 - 10 กรกฎาคม 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2553 อ่าน 48744]
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ....
อบรมครูผู้สอนภูมปัญญาท้องถิ่นดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2553 อ่าน 48610]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2553 ....
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2553 อ่าน 48019]
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2553 อ่าน 48642]
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์....
โครงการอบรมเทคนิคการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2553 อ่าน 48384]
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1-4 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2553 อ่าน 48728]
วันที่ 30 มิถุนายน 2553....
“การอบรมโครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 อ่าน 50316]
“การอบรมโครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน สำหรับวิทยากรดนตรีพื้นบ้านและครูดนตรี โรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ 9 ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงเรี....
การประชุมสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาลสร้างสังคมไทยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2553 อ่าน 48392]
ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓....
เอกสารประกอบการประชุมครูอนามยใน โรงเรียน วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2553 อ่าน 48756]
เอกสารประกอบการประชุมครูอนามยใน โรงเรียน วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประชุมการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 อ่าน 48078]
วันที่ 11 มิ.ย. 53 ณ ห้องตักสิลา บอลรูม โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 67] กำลังแสดงหน้าที่ 68 จากทั้งหมด 79 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 69] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79