แจ้งกิจกรรมและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47217]
แจ้งกิจกรรมและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554ฯ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบประคณะครู ร.ร.บ้านกุดผั่งแดง ร.ร.มะนาววิทยาเสริม ร.ร.จอมทอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 2926]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะคณะครู โดยมี นางสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผอ.ร.ร.บ้านกุดฝั่งแดง คณะครู คณะกรรมการ ร.ร.ให้การต้อนรับ และสรุปรายงานทางการศึกษาเพื่อทร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป้นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47208]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ครั้้งที่ ๔ /๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง มอบเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผอ.ร.ร.เอกชน ยังได้มอบของที่ระลึกให้ ผอ.สพป.กส. ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (กิจกรรมพั [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 อ่าน 47566]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นาย....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา และ ร.ร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 อ่าน 47579]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา และ ร.ร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา โดยมี นายปัญญา ยี่สารพัฒน์ ผอ.ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา และนายสมยศ เพ็งพลา ผอ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ ณ ร.ร.ยอดแก่งสงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 อ่าน 47318]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ โดยมี นายทองสุข เทพารส ผอ.ร.ร.บ้านโนนเที่ยง ประธานกลุ่มสถานศึกษา และนายอนันต์ รุ่งเรือง ผอ.ร.ร.ยอดแก่งสงเค....
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน กลุ่ม 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 อ่าน 47591]
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2554....
ศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่ม 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 อ่าน 47323]
ศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่ม 6....
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุมสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 อ่าน 47157]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มสถานศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตต่อไป รายละเอียดดูได้จากรูปภาพ ดั....
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47367]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ....
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47218]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง....
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47322]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มอำเภอสมเด็จ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่61 ณ โรงเรียนชุมชนหมูม่นพิทยาสรรพ์ และ มอบรางวัลการประเมินโรงเรียนห้องสมุด 3....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47215]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่ม ๙ ร่วมตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.หนองหญ้าปล้อง........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.ดงบังนาแก้ววิทยา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47453]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ร.ร.ดงบังนาแก้ววิทยา โดยมี นายบรรพจน์ ทัพซ้าย ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ ร้บมอบนโยบาย และรายงานผลการบริหาร โรงเรียน แก่ท่าน ผอ.สพป....
รอง ผอ.สพป.กส.3 นายอภิเชษฐ์ พาลี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 อ่าน 47368]
รอง ผอ.สพป.กส.3 นายอภิเชษฐ์ พาลี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ และประธานได้เยี่ยมชมการแข่ง....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 66] กำลังแสดงหน้าที่ 67 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 68] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85