คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 ร่วมเปิดกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 9 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 อ่าน 47358]
นายเทอดไทย กิตติชัย นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 ร่วมเปิดกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ....
นายครรชิต วรรณชา เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 อ่าน 47753]
นายครรชิต วรรณชา เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และปาฐกถาพิ....
การประเมินครูผู้สอนดีเด่น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 อ่าน 47636]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ครูผู้สอนกลุ่มสถานศึกษาละ 1 คน....
ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 อ่าน 47355]
ณ ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ .......
ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ณ ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 อ่าน 47545]
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อแข่งขันหาผู้ชนะเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม.......
นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป้นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 อ่าน 47254]
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ นายสมัคร เยาวภรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติที่เชิญร่วมเป็นเ....
ภาพกิจกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 อ่าน 47699]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย นายเทอดไทย กิตติชัย นายสุนทรา หันชัยศรี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ และนายภูวนาท บัณฑิโต ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.๓ ร่วมการประชุ....
ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมชม พบปะคณะผู้บริหาร คณะครู กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๘ ณ อบต. หมูม่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 อ่าน 47653]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบปะคณะผู้บริหาร แลคณะครู กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๘ โดยมี นายธำรง วิชาญ ผอ.ร.ร.หมู่ม่นวิทยาสรรพ์ และนายบุญถม วงสวาท นายก อบต.หมูม่น และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เ....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้มคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดสะพาน "เทพสุดา" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 อ่าน 47455]
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ บริเวณเชิงสะพาน "เทพสุดา" อ.หนองกรุงศรี จ. กาฬสินธุ์ ทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเทพสุดา (สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 อ่าน 47349]
นายครรขิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย นายเทอดไทย กิตติชัย นายสุนทรา หันชัยศรี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.กส. ๓ นางสัจจา ฝ่ายคำตา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษ....
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2554 อ่าน 47198]
รับเสด็จ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47253]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมประจำเดือน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยมี นายวีระ รักษามิตร์ ประธานสหกรณ์ฯ และนายมงคล ทฤษฎี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ คณะกรรมการ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47149]
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้ชนะการเลือกตั้งตัวแทน ใน ก.ค.ศ. แทนบุคคลเดิมที่เกษียณอายุราชการ.......
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกากรศึกษา ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47557]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ การศึกษาพิศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ นายเทอ....
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เข้าพบ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47735]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมคณะฯ ที่เข้าพบปรึกษาข้อราชการ เยี่ยมเยือน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 65] กำลังแสดงหน้าที่ 66 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 67] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85