ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติงานการแข่งขันกีฬา กีฑานักเรียน กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 อ่าน 47229]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ โดยมีนายนิพนธ์ ศรีธเรศ สมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนหลักเหลียมวิทยา....
การนิเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 (เพิ่มเติม วันที่ 21 ธ.ค.54) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 อ่าน 47552]
นำโดย... ท่านรอง ผอ.สพป.กส.3 ประสาน จันทร์สว่าง คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายสวาส บุญอาษา, นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์, นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน และนางสมจิตร พิมพ์รส ได้นิเทศกำกับ ติดตามฯ ประจำภาคเรี....
การนิเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 (เพิ่มเติม 15 ธ.ค.54) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 อ่าน 47903]
คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายสวาส บุญอาษา, นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์, นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน และนางสมจิตร พิมพ์รส ได้นิเทศกำกับ ติดตามฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1) การประเมินคุณภาพ....
พิธีเปิดกีฬา-กีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ประจำปี 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47368]
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ สมาชิกผู้แทนราษฎร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3 และคณะแขกผู้เกียรติ ร่วมพิธีเปิดกีฬา-กีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามนประจำปี 2554 ณ โรงเรียนชุมชนหลักเห....
การนิเทศการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา,SBM,การใช้สื่อฯ โรงเรียนบ้านดงแหลม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47470]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส.3 คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายนิยม ใจศิริ ,นายนิคม กองเพชร , นายรังสิต หนูพะเนาว์ และนายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ได้ออกนิเทศการประกันคุณภาพภายในฯ,การยกผลสัมฤทธิ์ฯ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47330]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา "๕ ธันวามหาราช" ณ สนามอำเ....
คณะบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีในโอกาส ผอ.สพป.กาฬสินธุ์่ เขต ๓ ย้ายมาดำรงตำแห [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47416]
คณะบุคลากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ เข้าคารวะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ย้ายมารับตำแหน่ง ...และนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๒ ม....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป๋นประธานพิธีมอบเครื่องราขอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47344]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการที่มีรายชื่อ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู่้บริหารโรงเรียน ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47163]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แล [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 2808]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานนำข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกล่าวสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่ง ร.ร.บ้านนาบอน.. [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47533]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสกสรร ถารัตน์ย้ายมาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอน...โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนัก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งทางสังกัดโรงเรียนใหม้่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47255]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ แสดงความยินดีในงานต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน นายนิคม จันทร์ช่วย ผอ.โรงเรียนหนองคอนเตรียม โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียน นั....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียนก [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2554 อ่าน 47463]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พีฑา นักเรียนกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๔ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิด...นายสมศักดิ์ ขันทว....
ศึกษานิเทศก์ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมถวายพระพร ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2554 อ่าน 47399]
คณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2554 และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ณ อำเภอห้วยผึ้ง....
การอบรมระบบประกันภายในรองรับการประเมินรอบ 3 โดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2554 อ่าน 47093]
การอบรมระบบประกันภายในรองรับการประเมินรอบ 3 โดย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเขาวง....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 64] กำลังแสดงหน้าที่ 65 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 66] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85