คณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าขอพรปีใหม่ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 อ่าน 47227]
คณะรอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ และบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๕ จาก ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ........
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เข้าขอพร และอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 อ่าน 47252]
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะข้าราชการครู เข้าขอพร และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ .........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะฯ เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๕ จากท่านบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 อ่าน 47359]
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.กส. ๓ เข้ากราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๕ จากนางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2554 อ่าน 2903]
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลประมาณ ๑๕.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ นำโดยนายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะกรรมการ สพป.....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2554 อ่าน 47267]
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะผู้บริหาร บุคลากร อาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ รับศีลรับรับพร เ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2554 อ่าน 47216]
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัย....
ร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงว้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2554 อ่าน 47546]
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรีัยนฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47220]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมงานศิลปหัตถกรรมน้กเรียนฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่ฯ ดังกล่าว.......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47176]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสิธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาสำนักงานเขตพ้้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌาปนกิจศพ คุณแม่สุวรรณดี ขนิษฐวงศ์ มารดาของนายพิบูลย์ กนิษฐวงศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47279]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการฌาปนกิจศพ คุณแม่สวรรดี ขนิษฐ์วงศ์ มารดานายพิบูลย์ กนิษฐวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ ่เขต ๓ โดยมีผู้่ที่เคารพ ญาติมิตร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับบริจาคข้าวสารจากคณะครูและนักเรียน ในสังกัด โครงการ ข้าวสารอีสาน "ลูกหลาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47116]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับมอบข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากคณะครู นักเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ในโครงการข้าวสารอีสาน "ลูกหลานครูไทยส่งใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อมอบผ่าน นายกรั....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47345]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบาย แจ้งโครงการฯ และขอบคุณที่ให้ความร....
ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยแดง และโรงเรียนบ้านโคกโก่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47661]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะฯ เดินทางตรวจเยียมคณะครู ร.ร.บ้านห้วยแดง พบปะคณะครูฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกโก่ง..........
สพป.กาใสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรีัยน "ภูแฝกเกมส์" ครั้งที่ ๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพห้่วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2554 อ่าน 47547]
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายปรัชญา จินต์ทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน "สานสัมพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ภูแฝกเกมส์" โดยมี น....
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ณ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์ำบำรุง อำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 อ่าน 47438]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง จัดกิจกรรม "กลุ่ม 3 เกมส์" ประจำปี 2554 ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 63] กำลังแสดงหน้าที่ 64 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 65] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85